Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009)

 • Mục đích chính của phần này là để khuyến khích việc kiểm tra tình trạng giảm thiểu nghèo đói, nước, và bản đồ vệ sinh bằng việc sử dụng các phương pháp và nguồn dữ liệu mô tả tổng hợp dữ liệu, sản xuất các bản đồ và phân tích các lớp phủ bản đồ đã được hiển thị:....

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009)

 • Báo cáo này cung cấp một công cụ mới cung cấp thông tin thông qua các bản đồ mẫu, ở cấp độ tổng hợp, bảo hiểm nước uống an toàn và vệ sinh được cải thiện với các điểm nghèo. Nó minh họa cách dữ liệu đó có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu nỗ lực mở rộng phạm vi bảo hiểm và được liên kết nỗ lực vệ sinh hiệu quả nhất với tác động tiềm tàng đối với các cộng đồng nghèo&...

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009)

 • Báo cáo này dựa trên những sáng kiến và bằng cách kết hợp thông tin từ cơ sở dữ liệu đất ngập nước với bản đồ vị trí nghèo được phát triển bởi Cục thống kê Uganda. Các bản đồ mới và các phân tích đi kèm sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách phân loại vùng đất ngập nước bằng việc sử dụng, điều kiện, và nghèo đói để xác định các khu vực với nhu cầu lớn nhất về quản lý đất&...

 • Báo cáo


 • Mindy Selman, Evan Branosky; Cy Jones (2009-3)

 • Kinh doanh chất lượng nước đang đạt được chỉ tiêu ở một số lưu vực sông trên thế giới. Đó là một cách tiếp cận dựa trên thị trường hoạt động cùng với điều tiết chất lượng nước để cải thiện chất lượng nước và tính linh hoạt trong cách đáp ứng các quy định và có khả năng hạ thấp quy định tuân thủ và giảm chi phí. Nghiên cứu nhận dạng 57 chương trình giao dịch chất lượng nước trên&#...

 • Báo cáo


 • Lauretta Burke, Jon Maidens; Mark Spalding, Philip Kramer; Edmund Green, Suzie Greenhalgh; Hillary Nobles, Jonathan Kool (2004-9)

 • Cải thiện quản lý tài nguyên ven biển và bảo vệ rạn san hô bằng cách cung cấp thông tin toàn diện về các mối đe dọa đối với các rạn san hô, thông tin về giá trị của hàng hóa và dịch vụ được cung cấp bởi các hệ sinh thái này và thiệt hại kinh tế sẽ dẫn đến khi xảy ra suy thoái dạng tài nguyên này.

 • Báo cáo


 • Lauretta Burke, Richard Waite; Benjamin Kushner, Emily Cooper; Peter Edwards, Nathalie Zenny; Ava Maxam, Parris Lyew-Ayee; Karen McIntyre (2011-06)

 • Phân tích này bao gồm việc định giá các nghề cá liên quan đến rạn san hô, thiệt hại tiềm tàng đối với du lịch do xói mòn bãi biển và xem xét vai trò của các rạn san hô trong việc giảm lũ lụt ven biển. Ngoài ra, bài viết cung cấp một đánh giá về 16 rạn san hô được thực hiện ở Jamaica.

 • Báo cáo


 • Francis Gassert, Tien Shiao; Matt Luck (2013-02)

 • Nghiên cứu lưu vực sông Colorado (CRB) cung cấp chi tiết về dữ liệu, nguồn, phương pháp và bản đồ cho 12 chỉ số liên quan đến nước trên lưu vực sông Colorado ở Hoa Kỳ và Mexico.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2006)

 • Hơn một tỷ người không được tiếp cận với nước uống sạch.Nhiều người khác phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của họ về nước, hoặc phải trả chi phí cao cho mặt hàng thiết yếu này. Lý do những thách thức này là gì? Mạng lưới nước đô thị đang già đi. Đô thị hoá nhanh đang tăng nhu cầu nhanh hơn việc mạng lưới nước có thể mở rộng. Nhiều người sống ở vùng bị áp lực nước và&#...

 • Báo cáo


 • Jeffrey Wielgus, Emily Cooper; Lauretta Burke, Ruben Torres (2010-04)

 • Bài viết này xem xét những lợi ích mà hệ sinh thái ven biển cung cấp cho nước Cộng hòa Dominican. Các nghiên cứu nhấn mạnh sự đóng góp của các hệ sinh thái ven biển cho nền kinh tế và khuyến khích đầu tư nhiều hơn vào việc bảo vệ các hệ sinh thái ven biển và biển.