Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Francis Gassert, Paul Reig; Tianyi Luo, Andrew Maddocks (2013-12)

 • Báo cáo này cho thấy một thực trạng khi ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới đối mặt với mức độ căng thẳng về nước cao, nhưng việc đo lường và cung cấp thông tin về mức độ căng thẳng này luôn là một thách thức. Bài viết cũng xếp hạng các quốc gia và lưu vực sông trên toàn thế giới dựa trên các rủi ro liên quan đến nước.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009)

 • Ấn phẩm này dựa trên các kỹ thuật, sáng tạo và phân tích với tiềm năng sâu rộng về quản lý đất ngập nước bền vững và giảm nghèo đói ở Uganda và trên toàn thế giới.

 • Báo cáo


 • Energy Information Administration (2009-4)

 • Để đáp ứng cả nhu cầu năng lượng và nước ở Georgia, đặc biệt là trong thời gian hạn hán gần đây và điều kiện khí hậu thay đổi. Các quan chức cần nhận ra và quản lý cẩn thận các mối quan hệ giữa năng lượng và nước.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009)

 • Phần này tìm hiểu hai chỉ số bắt khác nhau, các khía cạnh của việc sử dụng đất ngập nước, cụ thể là: Sự đa dạng của vùng đất ngập nước sản phẩm và tác động kết hợp của việc sử dụng đất ngập nước.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009)

 • Vùng đất ngập nước chiếm khoảng 15% (31.406 km2) tổng diện tích đất của Uganda (205.212 km2) và có thể được tìm thấy trong hầu hết các vùng cận thành phố. Phần lớn vùng đất ngập nước riêng lẻ được liên kết với vùng đất ngập nước khác thông qua một mạng lưới phức tạp của các dòng cố định và theo mùa, sông và hồ biến chúng thành một phần thiết yếu của toàn bộ hệ thống thoát nước ở Uganda...

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009)

 • Đất ngập nước cung cấp một lượng lớn các dịch vụ hệ sinh thái. Người Nigeria ở thành thị và nông thôn là những người được hưởng lợi từ thiên nhiên. Họ được sử dụng cho chăn nuôi, chăn thả gia súc. Cung cấp cho gia đình những nhu cầu cơ bản như nước, xây dựng vật liệu, và nhiên liệu.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009)

 • Các lớp phủ bản đồ được tô sáng trong chương trước chỉ đại diện cho bước đầu tiên trong việc phân tích lợi ích vùng đất ngập nước cung cấp cho người dân nói chung và cộng đồng nghèo cụ thể hơn. Báo cáo phân tích bổ sung để quản lý vùng đất ngập nước một cách bền vững hơn, xác định và lên kế hoạch can thiệp phát triển tốt hơn.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009)

 • Sự giàu có về kinh tế và sinh thái ở vùng đất ngập nước Uganda, chiếm 15% diện tích đất của nó và được tìm thấy ở hầu hết mọi nơi giáp thành phố. Đất ngập nước cung cấp không dưới 37 dịch vụ có giá trị và các sản phẩm, đóng góp hàng trăm triệu đô la mỗi năm cho nền kinh tế quốc gia.

 • Báo cáo


 • Benjamin Kushner, Health Reefs Initiative (2012-02)

 • Kiểm toán sinh thái này đánh giá các nỗ lực để bảo vệ và quản lý bền vững các rạn san hô ở khu vực; câu chuyện thành công trong vấn đề quản lý; đồng thời cung cấp tài liệu về mức độ mà các hành động quản lý đề xuất đã được thực hiện ở Belize, Guatemala, Honduras và Mexico.