Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Cy Jones, Beth McGee; Lee Epstein, Erik Fisher; Peggy Sanner (2017-3)

 • Phục hồi sinh thái của Vịnh Chesapeake sẽ yêu cầu giảm ô nhiễm chất dinh dưỡng trong dòng chảy nước mưa đô thị. Lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng các dự án quản lý nước mưa địa phương cần thiết sẽ mất nhiều năm và rất tốn kém.

 • Báo cáo


 • Francis Gassert, Tianyi Luo; Tien Shiao, Matt Luck (2013-02)

 • Bài viết Nghiên cứu lưu vực sông Hoàng Hà (YRB) cung cấp chi tiết về dữ liệu, nguồn, phương pháp và bản đồ cho 14 chỉ số liên quan đến nước trên lưu vực sông Hoàng Hà ở Trung Quốc. Nghiên cứu YRB chủ yếu dành cho các tổ chức nghiên cứu với mục đích phân tích và nghiên cứu.

 • Báo cáo


 • Lauretta Burke, Richard Waite; Benjamin Kushner, Emily Cooper; Peter Edwards, Nathalie Zenny; Ava Maxam, Parris Lyew-Ayee; Karen McIntyre (2011-06)

 • Phân tích này bao gồm các đánh giá về nghề cá liên quan đến rạn san hô, thiệt hại tiềm tàng đối với du lịch do xói mòn bãi biển và xem xét vai trò của các rạn san hô trong việc giảm lũ lụt ven biển trong các cơn bão. Ngoài ra, nhóm tác giả còn cung cấp một tài liệu đánh giá về 16 rạn san hô được thực hiện ở Jamaica ...

 • Báo cáo


 • Sara Walker, Michelle Perez (2014-06)

 • Bài viết xác định các thách thức kỹ thuật, chính trị của các quỹ bảo tồn nông nghiệp để đạt được mục tiêu tiết kiệm chi phí nhưng vẫn không bị giảm hiệu quả và đồng thời có những cải thiện lớn hơn về chất lượng nước. Từ đó, rút ra một số giải pháp.

 • Báo cáo


 • Yiyuan Qin, Todd Gartner; Susan Minnemeyer, Paul Reig; Sarah Sargent (2016-08)

 • Tài liệu này giải thích một cách khoa học và cơ bản đồng thời đưa ra các giả định về cơ sở hạ tầng tự nhiên cho nước, mô tả các dữ liệu và thông tin, tài liệu nguồn dữ liệu và chi tiết phương pháp được sử dụng để phát hiện ra các vấn đề rủi ro ở đầu nguồn.

 • Báo cáo


 • Carole Excell, Elizabeth Moses (2017-8)

 • Các cơ sở công nghiệp thải ra khoảng 400 triệu tấn chất ô nhiễm độc hại vào vùng biển thế giới hàng năm. Tuy nhiên, bí mật về lượng và loại hóa chất mà các công ty thải ra vẫn đạt ngưỡng tiêu chuẩn, đặc biệt là ở châu Á. Nước bị ô nhiễm đe dọa khu vực cộng đồng dân cư nghèo.

 • Báo cáo


 • Francis Gassert, Tianyi Luo; Tien Shiao, Matt Luck (2013-02)

 • Nghiên cứu lưu vực sông Dương Tử, hay còn gọi là sông Trường Giang (YZB) cung cấp chi tiết về dữ liệu, nguồn, phương pháp và bản đồ cho 14 chỉ số liên quan đến nước trên lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc. Nghiên cứu YZB chủ yếu được thiết kế dành cho các tổ chức nghiên cứu với mục đích phân tích và nghiên cứu.