Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê : [908]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 908
 • Bao cao nghien cuu ve phap luat dau tu cua mot so nuoc.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2019-10-25)

 • Báo cáo gồm 2 phần: Phần I là những đánh giá tổng quan về pháp luật đầu tư, phần II Báo cáo tập trung nghiên cứu quy định cụ thể của các nước được khảo sát trên cơ sở 6 tiêu chí cụ thể như sau: (1) Nguồn luật điều chỉnh hoạt động đầu tư nước ngoài; (2) Hình thức đầu tư và loại hình doanh nghiệp; (3) Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; (4) Cơ quan quản lý về đầu tư;&#...

 • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2020.PDF.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2020)

 • Tài liệu đề cập chính sách pháp luật và tình hình quản lý hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam; tổng quan quy mô thị trường thương mại điện tử thế giới; ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng tại Việt Nam, trong doanh nghiệp, trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu; tình hình hoạt động của website và ứng dụng thương mại điện tử.

 • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2019.PDF.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2019)

 • Tài liệu đề cập đến chính sách pháp luật về thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng, doanh nghiệp, khu vực nông thôn và tình hình hoạt động của Website thương mại điện tử.

 • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2018.PDF.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2018)

 • Tài liệu đề cập đến chính sách pháp luật về thương mại điện tử và việc ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng, doanh nghiệp, nông sản, thủy sản và tình hình hoạt động của Website thương mại điện tử.

 • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2017.PDF.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2017)

 • Tài liệu đề cập đến chính sách pháp luật về thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng; ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp; ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất nhập khẩu; tình hình hoạt động của Website thương mại điện tử.

 • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2015.PDF.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2015)

 • Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2015 là phần tổng hợp số liệu về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất khẩu và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực thương mại điện tử đáp ứng nhu cầu thị trường tuyển dụng.

 • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2014 (2).PDF.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2014)

 • Tài liệu đề cập đến quản lý hoạt động thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng; ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp; thương mại điện tử trên nền tảng thiết bị di động.

 • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2013.PDF.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2013)

 • Tài liệu đề cập đến khung khổ pháp lý cho thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng; tình hình hoạt động của các Website thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp; chỉ số thương mại điện tử - Ebi index

 • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2012.PDF.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2012)

 • Tài liệu đề cập đến thay đổi trong khung khổ pháp lý cho thương mại điện tử (TMĐT); hạ tầng kỹ thuật cho TMĐT; ứng dụng TMĐT trong cộng đồng; ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp; tình hình hoạt động của các sàn giao dịch TMĐT; hoạt động hỗ trợ TMĐT; Chỉ số TMĐT.

 • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2010.PDF.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2010)

 • Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2009 tập trung phân tích, đánh giá tình hình thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng được đề ra tại Quyết định 222, bao gồm xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đào tạo trực tuyến, đồng thời so sánh kết quả triển khai năm 2009 với các năm trước.

 • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2009.PDF.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2010)

 • Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2009 được xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình triển khai chính sách và pháp luật về thương mại điện tử (TMĐT), cũng như hiện trạng ứng dụng TMĐT của các doanh nghiệp trong năm 2009. Bên cạnh đó Báo cáo cũng tổng hợp, phân tích, nhận định về việc triển khai một số giải pháp quan trọng nhằm thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện&#x...

 • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2008.PDF.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2009-02)

 • Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2008 được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả 3 năm triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010, tình hình triển khai một số hoạt động về bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng dụng các tiêu chuẩn công nghệ hỗ trợ thương mại điện tử. Trên cơ sở đó, Báo cáo đề xuất những khuyến nghị nhằm thực hiện thành công Kế&#...

 • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2007.PDF.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2007)

 • Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2007 giới thiệu bức tranh toàn cảnh về tình hình phát triển của thương mại điện tử trong năm qua, giúp cho người đọc nhanh chóng nắm bắt được những mảng quan trọng nhất của tình hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam cho tới cuối năm 2007.

 • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2006.PDF.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2006)

 • Tài liệu đề cập đến môi trường phát triển thương mại điện tử; các dịch vụ công trực tuyến; một số loại hình kinh doanh dịch vụ trực tuyến; tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 908