Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê : [1333]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1333
 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Đỗ Thu Hằng;  Advisor: Đỗ Đức Bình, Trần Thị Lan Hương (2016)

 • Trên cơ sở hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam, luận án trình bày và phân tích thực trạng phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản thời gian qua, chỉ ra được những thành công và hạn chế của hoạt động này cùng với các nguyên nhân chủ yếu dẫn đếnhạn chế. Từ đó, luận án sẽ đưa ra những mục tiêu, định hướng và giải pháp nhằm tiếp tục phát triển thị trường hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 góp phần triển khai đáp ứng mục tiêu Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ Công thương.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Đỗ Huy Thưởng;  Advisor: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Kim Chi (2016)

 • Phân tích thực trạng FDI của Trung Quốc vào một số nước châu Phi và Mỹ Latinh và phản ứng của một số nước châu Phi và Mỹ Latinh đối với tác động tiêu cực từ FDI của Trung Quốc vào những nước này để nêu lên một số gợi mở cho Việt Nam trong việc ứng phó với dòng FDI của Trung Quốc vào Việt Nam hiện nay. .

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Đoàn Thị Thanh Nhàn (2016)

 • Nục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án: Thứ nhất là dựa trên một số vấn đề lý luận như đưa ra khái niệm về thương mại quốc tế, chính sách thương mại quốc tế và giới thiệu một số lý thuyết về quan hệ thương mại quốc tế nhằm luận giải các cơ sở thực tiễn cho sự phát triển quan hệ thương mại ASEAN - Trung Quốc.Thứ hai là phân tích thực trạng quan hệ thương mại ASEAN-Trung Quốc qua các giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2014, đặc biệt đi sâu vào phân tích giai đoạn 2001-2010 dựa trên 4 nội dung cơ bản là quan hệ thương mại hàng hóa, quan hệ thương mại dịch vụ, quan hệ thương mại biên giới và quan hệ đầu tư, từ đó đưa ra các đánh giá về mối quan hệ này. Đồng thời làm rõ Trung Quốc có thay...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Thị Lan;  Advisor: Nguyễn Hữu Thắng (2017)

 • Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận QLNN đối với hoạt động xuất khẩu nông sản và đúc rút một số kinh nghiệm thực tiễn về QLNN đối với xuất khẩu nông sản ở một số nước; Phân tích, đánh giá thực trạng QLNN đối với XKNS ở Việt Nam trong điều kiện HNQT, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đối với XKNS trong điều kiện HNQT.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Hữu Tâm;  Advisor: Lưu Thanh Đức Hải (2017)

 • Luận án phân tích thị trường ca cao trong và ngoài nước; thực trạng sản xuất và tiêu thụ ca cao ở Bến Tre; chuỗi giá trị ngành hàng ca cao tỉnh Bến Tre và đề xuất các chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị ngành hàng ca cao ở Bến Tre nhằm gia tăng thu nhập cho các tác nhân tham gia chuỗi.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Cần Thị Thu Hương;  Advisor: Phạm Thái Quốc, Trương Duy Hòa (2016)

 • Luận án nghiên cứu tác động của FDI Trung Quốc đến nước nhận đầu tư, tập trung phân tích một số nước điển hình tại ĐNA, những tác động tích cực, tiêu cực của vốn FDI Trung Quốcvà phản ứng chính sách của nước sở tại. Từ đó đưa ra những hàm ý chính sách, kiến nghị về các biện pháp thu hút và quản lý đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam. .

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1333