Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Khế (1999)

 • Luật danh hiệu thương mại Cộng hoà Liên bang Đức bao gồm những quy định về danh hiệu thương mại nằm trong chương 3 Quyển 1 Bộ luật thương mại. Danh hiệu thương mại là tên của thương gia liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp của thương gia, người chủ doanh nghiệp có quyền tuyệt đối đối với danh hiệu thương mại của mình. Vấn đề tranh cãi là quyền danh hiệu thương mại đó là quyền nhân thân hay&...

 • Tạp chí


 • Lê Xuân Thảo (1995)

 • Hoạt động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam chưa có sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan đăng ký cấp văn bằng bảo hộ với Tổng cục hải quan, công an kinh tế, các cơ quan quản lý thị trường, toà án...Do vậy Nhà nước cần phải có những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi của chủ văn bằng sở hữu công nghiệp.

 • 1997


 • Lê Mai Thanh (1997)

 • Sau 9 năm thi hành, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về cơ bản đã tạo nên một khuôn khổ pháp lý phù hợp với đường lối quan điểm của Đảng về kinh tế đối ngoại. Với những cơ sở pháp lý đã hình thành, chúng ta phát huy được mặt tích cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm góp phần tăng vốn đầu tư phát triển, đổi mới một số công nghệ, tạo ra ngành nghề và sản phẩm mới,&#...

 • 1997


 • Hoàng Phước Hiệp (1997)

 • Tổng quan về tình hình thi hành pháp luật về FDI tại Việt Nam và sự cần thiết phải ban hành Luật đầu tư nước ngoài –Những nội dung chủ yếu của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996: Về bố cục Luật đầu tư nước ngoài năm 1996; Một số nội dung chủ yếu của Luật đầu tư nước ngoài năm 1996.