Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Dương Nguyệt Nga (2007)

  • Giới thiệu các cam kết của Việt Nam về tự do hoá đầu tư trong tiến trình hội nhập kinh tế. Các cam kết quốc tế của Việt Nam có hình thức, phạm vi và mức độ khác nhau song đều hướng tới mục tiêu chung là tự do hoá hoạt động đầu tư nước ngoài bằng việc mở cửa các lĩnh vực kinh tế và thực hiện không phân biệt đối xử cho nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình nhất định, đồng&#x...

  • Tạp chí


  • Hoàng Phước Hiệp (2009)

  • Nghiên cứu quá trình hài hoá hoá pháp luật về đầu tư trong khuôn khổ ASEAN để thấy được xu hướng đang xích lại gần nhau của ASEAN với cách làm phổ biến của các nước khác ngoài khối hoặc cách làm của một số tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và WTO

  • Tạp chí


  • Nguyễn Khắc Định (2001)

  • Tập trung phân tích nội dung về các hình thức đầu tư được Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định. Thông qua phân tích các quy định pháp lý và thực tế hoạt động đầu tư trong vài năm qua, bước đầu đưa ra đề xuất về việc tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp lý về các hình thức đầu tư ở Việt Nam.