Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thông tin chuyên đề


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2006-5)

 • Báo cáo đề cập đến cơ cấu tổ chức hiện nay của cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về dịch vụ và thương mại dịch vụ của Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn của các cơ quan này; rà soát kỹ lưỡng các văn kiện pháp lý hiện đang được áp dụng trong công tác quản lý nhà nước đối với khu vực dịch vụ và các hoạt động phối hợp thực tế trong ngành; đồng thời đưa ra các phươn...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020-05)

 • Infographic về Dự thảo Luật PPP cung cấp những điểm nổi bật đáng lưu ý của TPP trong bối cảnh nước ta hiện nay. Cơ cấu tài liệu gồm: 1. Lĩnh vực đầu tư 2. Mục đích sử dụng vốn nhà nước 3. Đảm bảo minh bạch, khắc phục hạn chế của hợp đồng BT 4. Thẩm quyền và điều chỉnh chủ trương đầu tư 5. Lựa chọn nhà đầu tư 6. Cơ chế chia sẻ rủi ro 7. Hoạt động...

 • Báo cáo


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2019-10-25)

 • Báo cáo gồm 2 phần: Phần I là những đánh giá tổng quan về pháp luật đầu tư, phần II Báo cáo tập trung nghiên cứu quy định cụ thể của các nước được khảo sát trên cơ sở 6 tiêu chí cụ thể như sau: (1) Nguồn luật điều chỉnh hoạt động đầu tư nước ngoài; (2) Hình thức đầu tư và loại hình doanh nghiệp; (3) Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; (4) Cơ quan quản lý về đầu tư;&#...

 • previous
 • 1
 • next