Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thông tin chuyên đề


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2006-5)

 • Báo cáo đề cập đến cơ cấu tổ chức hiện nay của cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về dịch vụ và thương mại dịch vụ của Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn của các cơ quan này; rà soát kỹ lưỡng các văn kiện pháp lý hiện đang được áp dụng trong công tác quản lý nhà nước đối với khu vực dịch vụ và các hoạt động phối hợp thực tế trong ngành; đồng thời đưa ra các phươn...

 • Tài liệu dịch


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020-05)

 • Luật Thúc đẩy xây dựng các công trình công cộng sử dụng nguồn vốn tư nhân của Nhật Bản, có bố cục 9 chương và 91 điều, cụ thể: 1. Chương 1: Quy tắc chung 2. Chương 2: Các phương châm cơ bản 3. Chương 3: Thực hiện dự án đặc biệt/Qualified project 4. Chương 4: Quyền vận hành các công trình công cộng 5. Chương 5: Hỗ trợ các dự án đặc biệt được lựa chọn thông qua&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020-05)

 • Infographic về Dự thảo Luật PPP cung cấp những điểm nổi bật đáng lưu ý của TPP trong bối cảnh nước ta hiện nay. Cơ cấu tài liệu gồm: 1. Lĩnh vực đầu tư 2. Mục đích sử dụng vốn nhà nước 3. Đảm bảo minh bạch, khắc phục hạn chế của hợp đồng BT 4. Thẩm quyền và điều chỉnh chủ trương đầu tư 5. Lựa chọn nhà đầu tư 6. Cơ chế chia sẻ rủi ro 7. Hoạt động...

 • previous
 • 1
 • next