Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Hoàng Phước Hiệp (2009)

 • Nghiên cứu quá trình hài hoá hoá pháp luật về đầu tư trong khuôn khổ ASEAN để thấy được xu hướng đang xích lại gần nhau của ASEAN với cách làm phổ biến của các nước khác ngoài khối hoặc cách làm của một số tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và WTO

 • 1997


 • Hoàng Phước Hiệp (1997)

 • Tổng quan về tình hình thi hành pháp luật về FDI tại Việt Nam và sự cần thiết phải ban hành Luật đầu tư nước ngoài –Những nội dung chủ yếu của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996: Về bố cục Luật đầu tư nước ngoài năm 1996; Một số nội dung chủ yếu của Luật đầu tư nước ngoài năm 1996.

 • Tạp chí


 • Hoàng Phước Hiệp (2003)

 • Nghiên cứu pháp luật chống bán phá giá của Tổ chức Thương mại thế giới và Hoa Kỳ cho chúng ta thêm thông tin pháp lý cần thiết và thực tiễn thi hành pháp luật trong lĩnh vực này, có thể góp phần vào việc nghiên cứu kinh nghiệm các nước nhằm soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta về pháp luật chống bán phá giá đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.

 • previous
 • 1
 • next