Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2012)

 • Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 được thực hiện trên phạm vi cả nước vào thời điểm 01/7/2011 theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra được tiến hành theo chu kỳ 5 năm/lần theo Chương trình Điều tra quốc gia (ban hành theo Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008 của Thủ tư...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2016)

 • Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 3 năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng, Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ chủ yếu được&#...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2015)

 • Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 4 năm 2015, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2016)

 • Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 4 năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2016)

 • Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 2 năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2012)

 • Báo cáo này cố gắng cung cấp tối đa các thông tin cho người sử dụng. Phần I bao gồm những mô tả về cuộc điều tra chọn mẫu biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình năm 2012, bao gồm những vấn đề kỹ thuật quan trọng. Phần II trình bày kết quả mẫu cùng những số liệu phân tích chủ yếu nhất. Hy vọng rằng, chúng đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của người sử dụng.&#x...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2009)

 • Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam hiện góp đóng góp tới 60% vào tổng sản phẩm trong nước (GDP). Để đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin, Tổng cục thống kê biên soạn và công bố số liệu "Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2006, 2007, 2008". Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh thực trạng doanh nghiệp nước ta từ năm 2006 đến...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2010)

 • Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam hiện góp đóng góp tới 60% vào tổng sản phẩm trong nước (GDP). Để đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin, Tổng cục thống kê biên soạn và công bố số liệu "Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2007, 2008, 2009". Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh thực trạng doanh nghiệp nước ta từ năm 2007 đến...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2010)

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước. Ngoài ra, trong nội dung cuốn Niên giám này còn có những số liệu thống kê chủ yếu của các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên ...

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (-)

 • Để đáp ứng nhu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu và người dùng tin, Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố ấn phẩm “Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2006-2011”. Ấn phẩm dựa trên cơ sở cập nhật, tổng hợp thông tin thu được từ các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê. Nội dung ấn phẩm gồm 2 phần: Phần I: Tổng quan sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa...