Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Nông Quốc Bình (1999)

 • Đề cập việc xác định luật áp dụng trong xét xử của trọng tài thương mại quốc tế. Việc xác định luật trong trọng tài thương mại quốc tế được xem xét ở hai vấn đề: xác định luật áp dụng xét xử đối với quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên tranh chấp và việc áp dụng cho quá trình tố tụng trọng tài.

 • Tạp chí


 • Nông Quốc Bình (2011)

 • Giới thiệu một số quy định có tính mềm dẻo của Công ước, qua đó phản ánh phần nào tính chất của thương mại quốc tế và góp phần lí giải cho câu hỏi vì sao Công ước đang ngày càng được nhiều quốc gia tham gia với tư cách thành viên. Công ước Viên là điều ước quốc tế quan trọng điều chỉnh những vấn đề pháp lí cơ bản đối với hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế thu hút được sự&...

 • previous
 • 1
 • next