Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2006


 • Nguyễn Anh Tuấn (2006)

 • Trình bày khái niệm thương hiệu quốc gia -- Hình ảnh quốc gia và nhận diện quốc gia: là tên của quốc gia (quốc hiệu); xây dựng hình ảnh quốc gia và nhận biết (nhận diện) quốc gia -- Vai trò tương hỗ giữa thương hiệu quốc gia và thương hiệu sản phẩm

 • Luận án


 • Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor:Nguyễn Trọng Cơ (2020)

 • Luận án tập trung phân tích thực trạng QLNN về giá đối với điện và xăng dầu tại Việt Nam trong thời gian qua theo các nhóm nội dung QLNN, phù hợp với đặc trưng của từng mặt hàng, từ đó để thấy được bức tranh toàn cảnh về QLNN về giá đối với điện và xăng dầu hiện nay tại Việt Nam. Luận án đã phân tích và luận giải các giải pháp cụ thể theo từng nội dung của QLNN về giá đố...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Anh Tuấn (2016-12-15)

 • Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (gồm các nước thành viên là Nga, Ác-mê-ni-a, Bê-la-rút, Ca-dắcxtan và Cư-rơ-gư-xtan) được ký kết. Theo đánh giá, sau khi Hiệp định này có hiệu lực, cơ hội sẽ rộng mở đối với cả hai bên, trong đó kim ngạch xuất - nhập khẩu hai chiều. Bài viết đi sâu phân tích liên minh kinh tế Á-Âu và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam ...

 • previous
 • 1
 • next