Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Dung (1998)

 • Cải thiện môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam là vấn đề tất yếu hiện nay. Điều này không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn mang tính chiến lược lâu dài. Thu hút đầu tư nước ngoài nhưng cũng cần độc lập tự chủ để xây dựng nền kinh tế mở hội nhập với kinh tế nước ngoài.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Dung (2005)

 • Pháp luật về xúc tiến thương mại là khái niệm ít được nghiên cứu trong khoa học pháp lý Việt Nam. Với tính chất là biện pháp tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội bán hàng, cung ứng dịch vụ, cơ hội đầu tư...xúc tiến thương mại được sử dụng như là những công cụ cạnh tranh hiệu quả và luôn có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Điều chỉnh hoạt động này không chỉ&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Dung (2018-06-05)

 • Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vai trò to lớn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, phát triển kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, nâng cao mức sống cho người dân. Bài viết này bàn về việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, trong đó phân tích về thực trạng và đề xuất các giải pháp thu hút vốn đầu&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Dung (2019-01-01)

 • Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh là một trong những phương thức đầu tư linh hoạt, phổ biến tại Việt Nam hiện nay và ngày càng thể hiện những ưu điểm vượt trội so với các phương thức đầu tư khác. Tuy nhiên, hiện nay phương thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, cũng như các quy định pháp luật điều chỉnh còn tiềm ẩn những hạn chế, bất cập nhất định khiến cho các nhà đầ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Dung (2021-11)

 • Luật Thương mại năm 2005 được ban hành là một đóng góp quan trọng trong hoàn thiện pháp luật thương mại đáp ứng yêu cầu hội nhập, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy thương mại phát triển. Sau 16 năm thực hiện, Luật Thương mại năm 2005 đã và đang bộc lộ rất nhiều bắt cập. Bài viết này đánh giá về tính đồng bộ, phù hợp của Luật Thương mại năm 2005 và kiến nghị hoàn thiện về cấu trúc&#x...