Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Dung (1998)

 • Cải thiện môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam là vấn đề tất yếu hiện nay. Điều này không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn mang tính chiến lược lâu dài. Thu hút đầu tư nước ngoài nhưng cũng cần độc lập tự chủ để xây dựng nền kinh tế mở hội nhập với kinh tế nước ngoài.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Dung (2005)

 • Pháp luật về xúc tiến thương mại là khái niệm ít được nghiên cứu trong khoa học pháp lý Việt Nam. Với tính chất là biện pháp tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội bán hàng, cung ứng dịch vụ, cơ hội đầu tư...xúc tiến thương mại được sử dụng như là những công cụ cạnh tranh hiệu quả và luôn có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Điều chỉnh hoạt động này không chỉ&...

 • previous
 • 1
 • next