Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2008


  • Nguyễn Ngọc Sơn (2008)

  • Một số nhận xét chung về miễn thuế nhập khẩu. Những loại hình hàng hóa nhập khẩu miễn thuế. Xác lập hệ thống kiểm soát miễn thuế nhập khẩu hiệu quả.

  • 2004


  • Trương Hưng (2004)

  • Electronic Resources; Thẩm quyền của tòa án nhân dân (TANN) trong việc tuyên bố thỏa thuận trọng tài vô hiệu do bị lừa dối, bị đe dọa được quy định tại khỏa 6 điều 10 pháp lệnh -- Luật áp dụng trong việc xem xét hủy quyết định trọng tài khi có đơn khiếu nại của các đương sự liên quan đến tranh chấp có thỏa thuận trọng tài trước ngày pháp lệnh có hiệu lực 01/7/2003 -- Thuật ngữ '...