Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (-)

 • Với Bản đồ thương mại, ta có thể xác định cho bất kỳ nước nào các sản phẩm được thương mại nhiều nhất, các đối tác thương mại lớn nhất, động lực của sản phẩm và thị trường, cơ hội thị trường và đa dạng hóa sản phẩm.

 • Sách


 • Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2017)

 • Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giữa 12 nước hai bờ Thái Bình Dương, trong đó có Hoa Kỳ, là một trong các Hiệp định thương mại lớn nhất mà Việt Nam từng tham gia đàm phán và kí kết trong thời gian qua. Bài viết bao gồm các nội dung về tổng hợp kết quả rà soát, đưa ra bảng rà soát tóm tắt và bảng rà soát chi tiết.

 • Bản thông tin


 • Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2019)

 • Bản tin đưa ra nhưng đề tài về thực hiện cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa mới theo GSP của EU, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ; ASEAN và Nhật Bản ký kết Nghị định thư sửa đổi AJCEP; RCEP - cần cú hích lớn để đi vào giai đoạn cuối cùng; một số nghiên cứu mới về hội nhập kinh tế quôc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI; lộ trình cắt giảm thuế của những nước đã ...

 • Bản thông tin


 • Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2010)

 • Bản tin “Doanh nghiệp và Chính sách thương mại quốc tế”, ấn phẩm phát hành hàng quý của Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế Trung tâm WTO — hòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Mục “Tin Hội nhập” của Bản tin sẽ mang đến cho Bạn các thông tin cập nhật cùng các bình luận cơ bản về những sự kiện, những câu chuyện từ tất cả các chiều hội nhập (WTO, đa phương, son...

 • Bản thông tin


 • Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2017)

 • Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại”, ấn phẩm xuất bản hàng quý của Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” cung cấp các thông tin thời sự cập nhật và các thảo luận chuyên sâu về các sự kiện, câu chuyện hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại, đặc biệt là qua các Hiệp định thươ...

 • Sách


 • Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (-)

 • Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giữa 12 nền kinh tế hai bờ Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Sau hơn 05 năm đàm phán, Hiệp định này đã hoàn tất đàm phán cuối năm 2015, được ký chính thức đầu năm 2016 và dự kiến sẽ có hiệu lực vào khoảng năm 2018. Đây là tài liệu tóm tắt các nội dung cốt lõi của TPP, lựa chọn tro...

 • Bản thông tin


 • Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2013)

 • ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế - Trung tâm WTO – Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam. Mục “Điểm tin” của Bản tin sẽ mang đến cho Bạn các thông tin cập nhật cùng các bình luận cơ bản về những sự kiện, những câu chuyện từ tất cả các chiều hội nhập (WTO, đa phương, song phương). Mục “Chuyên đề” tập trung chuyên sâu vào một chính sách, quy định, vấn đề thương mại quốc...

 • Bản thông tin


 • Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2018)

 • Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại”, ấn phẩm xuất bản hàng quÝ của Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” cung cấp các thông tin thời sự cập nhật và các thảo luận chuyên sâu về các sự kiện, câu chuyện hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại, đặc biệt là qua các Hiệp định thươ...

 • Bản thông tin


 • Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2013)

 • Bản tin đưa ra những điểm tin về tin Quốc tế và tin Việt Nam. Mục điểm tin cập nhật cùng các bình luận cơ bản về những sự kiện, những câu chuyện từ tất cả các chiều hội nhập (WTO, đa phương, song phương). Mục "chuyên đề" tập trung chuyên sâu vào một chính sách, quy định, vấn đề thương mại quốc tế đặc biệt, đã hoặc có thể có tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp với những phân...