Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • 2005


  • Phan Thảo Nguyên (2005)

  • Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thường cung ứng dịch vụ của mình cho số đông khách hàng. Do vậy, để tiện cho công việc kinh doanh các thương nhân thường soạn thảo mẫu hợp đồng áp dụng chung cho việc cung ứng dịch vụ... Tuy nhiên, điều kiện thương mại chung trong cung ứng dịch vụ là một chế định pháp lý mà pháp luật thương mại dịch vụ Việt Nam cần điều chỉnh để thúc đẩy thương mại dịc...

  • previous
  • 1
  • next