Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lê Thị Kim Hoa (2008)

 • Nghiên cứu về hợp đồng thương mại điện tử - Hợp đồng thương mại điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu hay nói cách khác là hợp đồng có sử dụng thông điệp dữ liệu; và đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro.

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Bích Liên (2000)

 • Thương mại điện tử là phương thức mới để tiến hành các hoạt động thương mại trên toàn cầu. Áp dụng thương mại điện tử đã và đang là sự lựa chọn tất yếu của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

 • Báo cáo


 • Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin, Bộ Công thương (2011-12)

 • Gồm các số liệu điều tra, phân tích về tình hình phát triển thương mại điện tử trong năm 2011, có so sánh với số liệu những năm trước. Đặc biệt, Báo cáo được xây dựng với định hướng phục vụ đối tượng là doanh nghiệp, do đó dành hẳn một chương để hệ thống hóa toàn bộ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, có đi sâu phân tích&...

 • Báo cáo


 • Bộ Công thương, Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin (2008-10)

 • Triển khai nhiệm vụ thực hiện các cam kết của Việt Namvới Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong lĩnh vực thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã nghiên cứu toàn diện các quy định cũng như thảo luận của WTO liên quan tới thương mại điện tử và xây dựng Báo cáo Tổng quan về các hoạt động của WTO trong lĩnh vực mới mẻ này.

 • Báo cáo


 • Bộ Công thương, Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin (2012)

 • Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2012 không đi sâu vào việc nhận định, phân tích như những năm trước mà chỉ tập trung trình bày các số liệu thống kê về hạ tầng kỹ thuật cho TMĐT, tình hình ứng dụng, kinh doanh TMĐT của doanh nghiệp, qua đó người đọc có thể tự hình dung bức tranh tổng thể phong phú về thực trạng phát triển TMĐT. Cũng như mọi năm, Báo cáo TMĐT 2012 vẫn có một mục...

 • Báo cáo


 • Bộ Công thương, Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin (2013)

 • Dựa trên số liệu điều tra doanh nghiệp, Báo cáo năm nay tập trung vào hạ tầng pháp lý của TMĐT, tổng quát các văn bản quy phạm pháp luật mới năm 2013. Báo cáo cũng đưa ra các số liệu thống kê về tình hình ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp, qua đó người đọc có thể tự đưa ra những phân tích, nhận định về thực trạng phát triển. Đặc biệt trong ấn phẩm năm nay, Báo cáo TMĐT Việt Nam...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (2008)

 • Mục tiêu của APEC nhằm giúp các nền kinh tế thành viên xây dựng các cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu quả mà không tạo ra các rào cản bất hợp lý đối với việc trao đổi thông tin, qua đó thúc đẩy kinh tế - thương mại trong khu vực phát triển bền vững. Việc Bộ Công thương chủ trì dịch sang tiếng Việt hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và các doanh nghiệp&#...

 • Bài trích


 • Vũ Thái Quân (2018-12)

 • Cùng với sự phát triển của công nghệ số và xu thế toàn cầu hóa, kinh doanh thương mại điện tử đã và đang trở thành một trong những xu hướng kinh doanh phổ biến, hấp dẫn nhất, thu hút ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chưa tham gia. Tuy nhiên, do thương mại điện tử là một loại hình kinh doanh mới nên cơ quan thuế đang gặp không ít khó khăn trong quá trình quản lý và th...