Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2013


 • Nguyễn Đức Hùng (2013)

 • Bài viết này đưa ra những đánh giá về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam gian qua và kiến nghị việc triển khai thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong thời gian tới

 • 2000


 • Lê Xuân Chương (2000)

 • Nội dung đề tài nghiên cứu gồm: Khái quát một cách hệ thống tình hình hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam – Lào. Tìm ra những nguyên nhân còn tồn tại, bất cập trong quan hệ đó. Phân tích những triển vọng của quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam – Lào. Đưa ra một số chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam – Lào phục vụ cho quá trì...

 • 2001


 • Hoàng Xuân Hòa (2001)

 • Trình bày cơ sở khoa học của phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu. Phân tích thực trạng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu. Đề ra phương hướng và giải pháp phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Viện nghiên cứu Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo. Bộ Thương Mại

 • 2001


 • Nguyễn Trung Tín (2001)

 • Electronic Resources; Giới thiệu về buổi Tọa đàm khoa học về Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ ngày 8, 9/1/2001 nhằm mục đích chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện tốt Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ khi nó có hiệu lực. Thông tin một cách khái quát một số nhận xét của Giáo sư David A. Gantz, giám đốc chương trình Thương mại quốc tế, trường Đại học Tổng hợp Arizona về các&#...

 • 2001


 • Nguyễn Duy Chiến (2001)

 • Electronic Resources; Trình bày tiến trình thương lượng dẫn đến việc ký Hiệp định thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ. Tìm hiểu một số nội dung cơ bản và phân tích ý nghĩa của Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ