Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Hoàng Phước Hiệp (2003)

  • Nghiên cứu pháp luật chống bán phá giá của Tổ chức Thương mại thế giới và Hoa Kỳ cho chúng ta thêm thông tin pháp lý cần thiết và thực tiễn thi hành pháp luật trong lĩnh vực này, có thể góp phần vào việc nghiên cứu kinh nghiệm các nước nhằm soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta về pháp luật chống bán phá giá đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.