Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Thị Phú Hà (2014)

 • Đề cập mục tiêu và quan điểm xây dựng Dự thảo Luật Đầu tư công. Trình bày nội dung cơ bản của Dự thảo Luật Đầu tư công. Phân tích tám điểm mới và dự kiến kết quả, tác động tích cực của Luật Đầu tư công : góp phần hoàn thiện, tạo ra cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ; phạm vi điều chỉnh của Luật bao quát được việc quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư công...

 • -


 • Nguyễn Đình Cung (2014)

 • Phân tích thực trạng kém hiệu quả, lãng phí của đầu tư nhà nước gồm : sự đầu tư phân tán, dàn trải, thiếu hệ thống và đồng bộ, trùng lặp và chồng chéo; đầu tư theo phong trào… Đưa ra ba nguyên nhân dẫn đến hệ quả thực trạng kém của đầu tư nhà nước. Đề xuất một số giải pháp thay đổi thể chế phân bổ vốn đầu tư nhà nước theo nguyên tắc và quy luật thị trường

 • 2013


 • Nguyễn Đức Hùng (2013)

 • Bài viết này đưa ra những đánh giá về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam gian qua và kiến nghị việc triển khai thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong thời gian tới

 • -


 • Trần Văn Duy (2014)

 • Là một quốc gia ven biển với bờ biển dài hơn 3000 km, Việt Nam đã và đang có những bước đi đúng đắn để khuyến khích những hoạt động kinh té liên quan đến thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển và không ngừng hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy hoạt động này. Qua bài viết, tác giả đưa ra những vấn đề có tính hệ thống về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.