Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2016)

 • Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 3 năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng, Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ chủ yếu được&#...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2015)

 • Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 4 năm 2015, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2016)

 • Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 4 năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2016)

 • Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 2 năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2010)

 • Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh sự phát triển của hoạt động thương mại quốc tế của nước ta năm 2008 trên cơ sở hệ thống hóa số liệu chính thức hàng năm của Tổng cục Thống kê

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2012)

 • Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh sự phát triển của hoạt động thương mại quốc tế của nước ta năm 2010 trên cơ sở hệ thống hóa số liệu chính thức hàng năm của Tổng cục Thống kê

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2011)

 • Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh sự phát triển của hoạt động thương mại quốc tế của nước ta năm 2009 trên cơ sở hệ thống hóa số liệu chính thức hàng năm của Tổng cục Thống kê

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2012)

 • Báo cáo này cố gắng cung cấp tối đa các thông tin cho người sử dụng. Phần I bao gồm những mô tả về cuộc điều tra chọn mẫu biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình năm 2012, bao gồm những vấn đề kỹ thuật quan trọng. Phần II trình bày kết quả mẫu cùng những số liệu phân tích chủ yếu nhất. Hy vọng rằng, chúng đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của người sử dụng.&#x...

 • Báo cáo


 • Nguyễn Đức Hòa (2010)

 • Bảng cân đối liên ngành là công cụ mô tả toàn diện bức tranh kinh tế của đất nước từ công nghệ sản xuất được áp dụng để tạo ra sản phẩm (biểu thị bởi các hệ số chi phí sản xuất) đến sử dụng kết quả sản xuất do nền kinh tế trong nước tạo ra và nhập khẩu (phản ánh qua cơ cấu tích lũy, tiêu dùng và xuất khẩu) và thu nhập được tạo ra từ sản xuất (cơ cấu thu của người&#x...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2011)

 • Báo cáo cung cấp tối đa các thông tin cho người sử dụng. Phần I bao gồm những mô tả về cuộc điều tra chọn mẫu biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình năm 2010, bao gồm những vấn đề kỹ thuật quan trọng. Phần II trình bày kết quả mẫu cùng những số liệu phân tích chủ yếu nhất. Hy vọng rằng, chúng đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của người sử dụng. Về tiềm năng,&...