Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2020)

 • Tài liệu đề cập chính sách pháp luật và tình hình quản lý hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam; tổng quan quy mô thị trường thương mại điện tử thế giới; ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng tại Việt Nam, trong doanh nghiệp, trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu; tình hình hoạt động của website và ứng dụng thương mại điện tử.

 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2017)

 • Tài liệu đề cập đến chính sách pháp luật về thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng; ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp; ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất nhập khẩu; tình hình hoạt động của Website thương mại điện tử.

 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2012)

 • Tài liệu đề cập đến thay đổi trong khung khổ pháp lý cho thương mại điện tử (TMĐT); hạ tầng kỹ thuật cho TMĐT; ứng dụng TMĐT trong cộng đồng; ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp; tình hình hoạt động của các sàn giao dịch TMĐT; hoạt động hỗ trợ TMĐT; Chỉ số TMĐT.

 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2013)

 • Tài liệu đề cập đến khung khổ pháp lý cho thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng; tình hình hoạt động của các Website thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp; chỉ số thương mại điện tử - Ebi index

 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (2018)

 • Tài liệu đề cập đến chính sách pháp luật về thương mại điện tử và việc ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng, doanh nghiệp, nông sản, thủy sản và tình hình hoạt động của Website thương mại điện tử.

 • Báo cáo


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2019-10-25)

 • Báo cáo gồm 2 phần: Phần I là những đánh giá tổng quan về pháp luật đầu tư, phần II Báo cáo tập trung nghiên cứu quy định cụ thể của các nước được khảo sát trên cơ sở 6 tiêu chí cụ thể như sau: (1) Nguồn luật điều chỉnh hoạt động đầu tư nước ngoài; (2) Hình thức đầu tư và loại hình doanh nghiệp; (3) Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; (4) Cơ quan quản lý về đầu tư;&#...

 • Bài trích


 • Phí Mạnh Cường (2020-06)

 • Hiện nay, các quốc gia đều thừa nhận thương mại điện tử là bước phát triển tất yếu của thương mại truyền thống trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông. Bản chất của thương mại điện tử là các giao dịch thương mại truyền thống được thực hiện thông qua các giao dịch điện tử. Thực tiễn phát triển ở các nước trên thế giới đã chỉ ra rằng, để thúc đẩy các giao dịch điện...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Võ Thị Ngọc Trinh, Phạm Huỳnh Thanh Trúc; Đặng Thị Ngọc Trâm (2020-10-15)

 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tầm quan trọng lớn trong việc tăng trưởng và hội nhập kinh tế toàn cầu những thập kỷ qua (Sjöholm, 2014). Bài viết xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến FDI, sử dụng phương pháp GMM cho dữ liệu bảng tại các nước Đông Nam Á (ĐNA) giai đoạn 2000 - 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các quốc gia ĐNA nói chung và Việt Nam nói riêng cần chú t...