Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Sơn (2020-06)

 • Bài viết tập trung vào những điểm nhấn về tăng trưởng tín dụng giai đoạn đầu năm 2020, từ đó nhóm tác giả đưa ra khuyến nghị về hoạt động tín dụng giai đoạn những tháng cuối năm.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Huy Tuấn, Lê Tấn Bửu (2020-05)

 • Bài viết nghiên cứu tổng quan về logistics ngược trên cơ sở chọn lọc một cách có hệ thống các tài liệu đã công bố, trong đó chú trọng phân tích các đặc điểm của các bài đánh giá tổng quan về logistics ngược, phân tích các nội dung chính trong các nghiên cứu trước đây. Đồng thời, bài viết đã đề xuất một số hàm ý về khoảng trống cũng như định hướng nghiên cứu tiếp theo về logistics ngược....

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Việt Liên Hương (2020-06)

 • Thương mại điện tử là một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, nơi các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được ứng dụng rộng rãi. Hiện nay, tham gia vào hoạt động thương mại điện tử có rất nhiều các bên liên quan, tuy nhiên không ít các thành phần chưa biết vai trò và vị trí của mình trong hệ thống thương mại điện tử. Bài viết đưa ra những ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phan Phi Long, Bùi Thị Mỹ Hương; Nguyễn Huỳnh Anh (2020-05)

 • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là chế định quan trọng trong pháp luật dân sự của Việt Nam nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho các chủ thể bị thiệt hại từ hành vi gây thiệt hại của chủ thể khác. Với xu thế toàn cầu hóa hiện nay, các giao lưu dân sự diễn ra ngày càng đa dạng và phức tạp, vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài đã trở th...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phan Lê Nga (2020-01-26)

 • Trong xu thế toàn cầu hóa, các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã thực hiện ký kết các hiệp định thương mại, hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư để thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó, Việt Nam và các quốc gia còn đàm phán và ký kết các hiệp định tránh đánh thuế trùng. Mục đích là để xác định rõ quyền đánh thuế của các quốc gia đối vớ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Vũ Diệp Anh (2020-06)

 • Việt Nam và Trung Quốc là hai nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu hàng may mặc, đồng thời cũng là bạn hàng lớn của nhau trong ngành hàng này. Bằng cách sử dụng chỉ số thương mại nội ngành (Intra-Industry Trade Index-IIT), với các dữ liệu về nhóm hàng may mặc của Việt Nam trong giai đoạn 2000-2019, kết quả phân tích của bài báo cho thấy thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc hoàn toàn là thư...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Phương Ý (2020-07)

 • Dựa vào nghiên cứu tổng hợp Nielsen thực hiện năm 2017, bài báo đã tiếp cận các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài của các công ty đa quốc gia. Bài báo lựa chọn một số yếu tố phù hợp và thực hiện phân tích đối với tình hình Việt Nam, để từ đó đưa ra gợi ý giải pháp nhằm tăng cường sự thu hút đầu tư từ các công ty đa quốc gia...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đào Trọng Khôi (2020-08)

 • Tháng 8 năm 2020, Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên, toàn bộ phần về bảo hộ và giải quyết tranh chấp đầu tư được tách ra khỏi EVFTA trở thành Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) vẫn chưa được phía EU phê chuẩn. Mặc dù sự chậm trễ này bắt nguồn từ những mâu thuẫn và thủ tục phức tạp trong nội bộ EU, Vi...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Dung (2018-06-05)

 • Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vai trò to lớn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, phát triển kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, nâng cao mức sống cho người dân. Bài viết này bàn về việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, trong đó phân tích về thực trạng và đề xuất các giải pháp thu hút vốn đầu&...