Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Nguyễn Diệu Anh (2017-03-20)

 • Nổi bật của vấn đề hội nhập là hoạt động xuất, nhập khẩu đã không ngừng tăng về số lượng và mở rộng về phạm vi, đóng góp ngày càng tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu thu được từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức cần được tiếp tục nghiên cứu giải quyết trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế quốc tế.

 • Bài trích


 • Đặng Hữu Ân (2020-01)

 • Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của chất lượng kiểm soát tham nhũng ở phạm vi quốc gia đến quyết định lựa chọn phương thức thanh toán (tiền mặt hoặc phi tiền mặt) của các công ty thâu tóm ở 82 thị trường sáp nhập và mua lại toàn cầu với mẫu nghiên cứu gồm 75.553 th ương vụ trong giai đoạn 2000-2015. Kết quả của nghiên cứu cung cấp bằng chứng khoa học mới về ảnh hưởng của môi&#...

 • Bài trích


 • Phan Thanh Hoàn (2020-05)

 • Nghiên cứu này phân tích tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Bằng việc tính toán các chỉ số CPTPP là mức thương mại theo ngành hàng và thị trường, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Thị trường chính của nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, tuy nhiên độ tập trung thương mại chỉ ở ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bùi Duy Linh, Trần Thị Thu Hải (2017-05-06)

 • Tranh chấp về đầu tư giữa chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài phát sinh ngày càng phổ biến trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong nội dung chương đầu tư của hiệp định TPP, việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tiến hành khởi kiện chính phủ nước nhận đầu tư sẽ mang đến nguy cơ cho chính phủ các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển. Trong phạm vi...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Ngọc Thơm (2017-08-11)

 • Với nhiều lợi thế của mình, Việt Nam hiện nay đã và đang là một điểm sáng thu hút vốn đầu tư đối với các nhà đầu tư trong khu vực và thế giới. Việt Nam có rất nhiều cơ hội thuận lợi mang tính chiến lược để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia khi ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, cũng như sự nỗ lực thay đổi chính bản thân mình...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đặng Thị Hà (2020-11)

 • Bài viết nghiên cứu một số vấn đề pháp lý về chủ thể của hợp đồng nhượng quyền thương mại. Từ đó, đưa ra những quan điểm, cơ sở khoa học về việc hoàn thiện pháp luật điều chinh chù thể họp đồng nhượng quyền thưong mại nói chung cũng như hoàn thiện pháp luật thương mại ở Việt Nam nói riêng.

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Tuấn (2020-11)

 • Bài viết trình bày những kết quả nổi bật trong thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, những hạn chế, vướng mắc cần khắc phục của giai đoạn này để nâng cao chất lượng đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025.