Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Lê Thị Mỹ Ngọc;  Advisor:Phạm Quang Thao, Lưu Khánh Cường (2020)

 • Luận án phân tích thực trạng thích ứng hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Hoa Kỳ, làm rõ 6 quy định về hàng rào kỹ thuật đối với 3 nhóm hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam (nông sản, thủy sản, quả nhiệt đới). Đề xuất các giải pháp đồng bộ ở cả ba cấp Nhà nước, Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp. Hướng đến giải pháp đa chiều và chứa đựng các biện pháp mới...

 • Bài trích


 • Nguyễn Chí Linh (2020-11)

 • Để có thể xử lý các hành vi vi phạm dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng không hề đơn giản; bởi những vướng mắc trong các quy định của pháp luật có liên quan. Điều này đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, đánh giá một cách tổng quát các quy định của pháp luật về việc xử lý vi phạm trong hoạt động nhập khẩu phế liệu. Bài viết đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề pháp lý cơ bản t...

 • Luận án


 • Ngô Thị Thanh Thúy;  Advisor:Lê bảo, Nguyễn Hiệp (2020)

 • Luận án đã xây dựng khung phân tích về mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế làm cơ sở vững chắc cho mô hình nghiên cứu. Đặc biệt, là đưa vào mô hình các biến tương tác với FDI để xác định yếu tố địa phương (đóng vai trò năng lực hấp thụ) trong mối quan hệ này. Kết quả nghiên cứu cho thấy 2 yếu tố điều kiện có vai trò then chốt là vốn nhân lực và cơ sở hạ tầng....

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Đan Phương;  Advisor:Đặng Vũ Huân, Hồ Ngọc Hiển (2020)

 • Kết quả nghiên cứu của Luận án thể hiện ở những điểm sau đây: (i) đây là công trình khoa học nghiên cứu trực tiếp cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật về dịch vụ quảng cáo thương mại trực tuyến trên mạng internet tại Việt Nam dưới góc độ chuyên ngành Luật kinh tế, Luận án hệ thống hóa và làm rõ hơn cơ sở lý luận đối với lĩnh vực pháp luật này; (ii) chỉ ra những ...