Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Ngô Quốc Chiến, Nguyễn Thảo Linh; Lương Diệu Linh, Trần Thị Việt Trinh; Ngô Thị Hà Phương (2020-11-02)

 • Trùng tố trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế xảy ra ngày càng nhiều và để lại nhiều hệ lụy đối với các bên tham gia quan hệ đầu tư quốc tế, sự ổn định của hệ thống pháp luật quốc tế và mối quan hệ bang giao giữa các quốc gia. Tham gia tích cực vào tự do hóa thương mại và đầu tư, Việt Nam hoàn toàn có thể gặp trùng tố trong tương lai. Trong phạm vi bài viết này,&#x...

 • Bài trích


 • Chu Đức Trí (2020-11)

 • Bài viết tập trung phân tích thực trạng quản trị marketing của các công ty bán lẻ trực tuyến ở Singapore qua triết lý kinh doanh, thị trường mục tiêu, giá cả sản phẩm và công nghệ. Đồng thời, bài viết cũng vạch ra những vấn đề còn tồn đọng trong thị trường mục tiêu, qui mô sản phẩm, mô hình kinh doanh và đối thủ cạnh tranh, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao trình độ marketing của...

 • Văn bản pháp luật


 • Quốc hội (2020-06-18)

 • Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật số: 64/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2020. Luật gồm 11 chương và 101 điều quy định các vấn đề chi tiết trong đầu tư công: Các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư theo phương thức PPP, Công khai, minh bạch trong đầu tư theo phương thức PPP, ...

 • Văn bản pháp luật


 • Quốc hội (2020-06-17)

 • Luật Đầu tư (Luật số: 61/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. Luật gồm 7 chương và 77 điều, quy định những vấn đề chi tiết trong đầu tư: Hoạt động xúc tiến đầu tư, Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài, Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư,...