Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Trần Thị Minh Hòa (2020-10)

 • Hiện nay, ngành sữa Việt Nam đang từng bước phát triển bền vững, theo hướng hiện đại, đồng bộ từ sản xuất nguyên liệu đến thành phẩm, có khả năng cạnh tranh để chủ động hội nhập với khu vực và thế giới, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của xã hội. Tuy nhiên, năng lực sản xuất sữa của Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước và giá thành vẫn còn cao. Vì vậy, áp lực&#x...

 • Bài trích


 • Phạm Đăng Tuấn (2020-10)

 • Mục tiêu chính của bài nghiên cứu là phân tích và ước lượng ảnh hưởng của đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Bằng việc sử dụng phương pháp ước lượng mô-men tổng quát (GMM), tác giả đã xây dựng mô hình các nhân tố tác động đến rủi ro ngân hàng, trong đó nhân tố Đa dạng hóa thu nhập được tập trung xem xét và đánh giá. Kết quả nghiên c...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Tiến (2020-10)

 • Nghiên cứu xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở Việt Nam, các biến có tác động ngược chiều với Lợi nhuận/Tổng tài sản (ROA) theo tác động giảm dần, gồm: Tỷ lệ chi phí hoạt động; Mức độ phát triển của ngân hàng. Các biến tác động cùng chiều với ROA theo tác động giảm dần gồm:...

 • Bài trích


 • Lê Thị Kim Triệu (2020-10)

 • Bài viết đưa ra những cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại, đồng thời phân tích những thách thức cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do (FTA) phân tích những thách thức cơ bản đặt ra đối với Việt Nam khi tham gia các FTA này, từ đó đề xuất một số giải pháp để tận dụng tốt cơ hội, hóa giải thách thức trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Anh Tuấn, Tô Thế Nguyên; Lê Phương Thảo (2020-10)

 • Thông qua phương pháp nhân tố khám phá (EFA), nghiên cứu đã xác định được 4 nhân tố có tác động lớn đến việc mua hàng trực tuyến của sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội là: Tính tiện lợi; Tính thoải mái; Khả năng lựa chọn hàng hóa; Sự tin tưởng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả cho rằng, các doanh nghiệp cần phải tăng cường hoạt động marketing, quảng bá về các sản phẩm/d...

 • Bài trích


 • Trần Thị Liên Trang (2020-10)

 • Liên minh châu Âu (EU) là một trong những đôi tác thương mại ổn định và quan trọng nhất của Việt Nam. Vì vậy, việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sẽ giúp Việt Nam cải thiện thương mại song phương với EƯ, hỗ trợ và củng cố các chuỗi giá trị toàn cầu quan trọng của Việt Nam..., qua đó giúp các sản phẩm của Việt Nam cạnh tranh hơn trên thị trường quốc...

 • Bài trích


 • Phạm Thu Trang (2020-10)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm định mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ chia sẻ. Kết quả điều tra 382 người sử dụng dịch vụ chia sẻ cho thấy, sự tin cậy, sự đảm bảo và tính hữu hình tác động tích cực đến Sự thỏa mãn; trong đó, sự sẵn sàng, sự cảm thông không tác động đến sự thỏa mãn. Bên cạnh đó, sự thoả mãn tác động tí...

 • Bài trích


 • Nguyễn Ngọc Dương (2020-10)

 • Bài viết nghiên cứu năng lực cung ứng (NLCU) dịch vụ thương mại (DVTM) của doanh nghiệp (DN) và các tiêu chí đánh giá. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nguồn lực dành cho cung ứng DVTM và mức là điều độ sử dụng nguồn lực chính là điều kiện cần, còn kết quả cung ứng DVTM chính kiện đủ để đánh giá được NLCU DVTM của DN. Một DN được đánh giá có NLCU DVTM tốt khi thỏa mãn các điều k...