Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Lê Thị Kim Triệu (2020-10)

  • Bài viết ra những cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại, đồng thời phân tích những thách thức cơ bản đặt ra đối với Việt Nam khi tham gia các FTA này, từ đó đề xuất một số giải pháp để tận dụng tốt cơ hội, hóa giải thách thức trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay.

  • Bài trích


  • Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Minh; Trần Quốc Trung, Lưu Xuân Vũ (2020-10)

  • Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, một số các sản phẩm xuất khẩu chính đã được xác định rõ ràng và đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian qua như: nhân điều, tôm đông lạnh... Bài viết đánh giá về thực trạng xuất khẩu của những mặt hàng này trên địa bàn Tỉnh, từ đó, đưa ra định hướng và một số giải pháp cho hoạt động xuất khẩu trong giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2035.

  • Bài trích


  • Hoàng Thị Thúy (2020-10)

  • Trong thời gian qua, Việt Nam đã thể hiện quyết tâm cao đối với quá trình chuyển đổi số quốc gia chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sự phát triển của thương mại điện tử vẫn chưa đồng đều tại các địa phương, tăng trưởng "nóng" chủ và chủ yếu ở một số thành phố lớn. Thực tế này đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp,&...