Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Dung (2019-01-01)

 • Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh là một trong những phương thức đầu tư linh hoạt, phổ biến tại Việt Nam hiện nay và ngày càng thể hiện những ưu điểm vượt trội so với các phương thức đầu tư khác. Tuy nhiên, hiện nay phương thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, cũng như các quy định pháp luật điều chỉnh còn tiềm ẩn những hạn chế, bất cập nhất định khiến cho các nhà đầ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Trung Dương (2020-01-10)

 • Bài viết trình bày một số điểm bất cập trong quy định của pháp luật về quyền được hoàn thuế của người nộp thuế. Từ đó đưa ra một số kiến giải nhằm hoàn thiện hơn nữa pháp luật về vấn đề này.

 • Bài trích


 • Bùi Thị Quỳnh Trang (2020-06-15)

 • Hiện nay, vấn đề bồi thường thiệt hại danh tiếng kinh doanh do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra trong khuôn khổ Công ước Viên 1980 (gọi tắt là CISG 1980) vẫn đang là một vấn đề gây ra nhiều tranh cãi. Điều này dẫn đến nguy cơ xảy ra tình trạng áp dụng không thống nhất các quy định của CISG 1980 đồng thời ảnh hưởng đến mục tiêu được đặt ra tại Điều 7. Trong khuôn khổ bài viết n...

 • Bài trích


 • Đoàn Đức Lương (2020-06-15)

 • Trong quan hệ hợp đồng thương mại việc chọn luật áp dụng để xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể hoặc để giải quyết tranh chấp phát sinh có ý nghĩa quan trọng. Bộ luật dân sự 2015 đã khảng định là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng trong đó có hợp đồng. Luật Thương mại điều chỉnh các nội dung có tính đặc trương của hợp đồng thương mại. Việc chọn luật áp...

 • Bài trích


 • Norkeo Kommadam (2015)

 • Đại hội IV của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào (1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, xây dựng và phát triển đất nước, dần hòa nhịp vào sự phát triển của khu vực và thế giới. Thực hiện đường lối đổi mới với chính sách mở rộng hợp tác kinh tế theo hướng đa phương, đa dạng hóa; mở rộng quan hệ với mọi quốc gia, mọi tổ chức quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng, tự do, hòa&...