Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Trần Văn An (2020-08-27)

 • Theo báo chí phản ánh, thời gian qua, một số người sử dụng mạng xã hội Facebook nêu tình trạng bị khóa tài khoản với thông báo: “vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng”. Hậu quả không được phép đăng bất kỳ nội dung nào lên Facebook trong thời gian nhất định. Điều đó dẫn đến thiệt hại nhiều mặt cho người sử dụng nhất là đối với những người sử dụng mạng Facebook để kinh doanh, quản lý, điều hành công&#...

 • Bài trích


 • Bùi Quý Thuấn (2020-10-29)

 • Bài viết tổng hợp các lý thuyết liên quan đến tác động của hiệp định thương mại tự do (FTA) đến thương mại thông qua các chỉ số, như: lợi thế so sánh (RCA), định hướng khu vực (RO), cường độ thương mại (TII) để đánh giá mức độ trao đổi thương mại giữa các quốc gia và giới thiệu mô hình trọng lực dựa trên cách tiếp cận hậu nghiệm nhằm giải thích các nhân tố tác động chuyển hướng thương&...

 • Bài trích


 • Đinh Văn Quế (2019-01-07)

 • Bài viết phân tích căn cứ quyết định hình phạt, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Từ đó, kiến nghị những giải pháp trong thời gian tới.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hồng Trinh (2018-09-26)

 • Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa thế giới đang điều chỉnh các giao dịch chiếm khoảng 80% thương mại hàng hóa thế giới. Công ước này đã có hiệu lực tại Việt Nam từ đầu năm 2017. Bài viết giới thiệu ngắn gọn về Công ước, phân tích tính chất quốc tế của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của Công ước và phạm vi áp dụng của Công ước. Sau đó, bài viết&#...