Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [705]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 705
 • NCLP.6.20.Tu tuong dan chu dai dien.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đậu Công Hiệp (2020-06)

 • Bài viết này trình bày về nguồn gốc của tư tưởng dân chủ đại diện (từ thời cổ đại ở phương Tây cho đến châu Âu thời Khai Sáng) và qua đó cho thấy, dân chủ đại diện đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài tổ chức trong lịch sử và trở thành một hình mẫu phổ biến trong quyền lực nhà nước hiện nay.

 • DCPL.8.20.Dan chu va ksoat quyen luc nha nuoc VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Quang Hiển (2020-08)

 • Bài viết về dân chủ và kiểm soát quyền lực nhà nước; thực trạng, giải pháp đấu tranh chống lại các luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề dân chủ, nhân quyền và kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay và những kiến nghị.

 • CSHTT_25 nam xdung va phat trien (1982-2007).pdf.jpg
 • Sách


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2007)

 • Tài liệu đề cập đến quá trình hình thành và phát triển cục sở hữu trí tuệ; lãnh đạo cục sở hữu trí tuệ qua các thời kỳ; hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam hiện nay và các số liệu thống kê.

 • NCQT4.19.Trat tu Thgioi kieu My duoi thoi t thong Donald Trump.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Phan Quỳnh Giao, Đỗ Thị Thủy (2019-12)

 • Sau gần ba năm cầm quyền, Tổng thống Donald Trump đã thi hành hàng loạt các chính sách mà về cơ bản làm suy yếu trật tự thế giới kiểu Mỹ vốn được Mỹ cùng các đồng minh phương Tây xây dựng từ sau Thế chiến II và vẫn còn chi phối nền chính trị quốc tế hiện nay. Từ Hội nghị Thượng đình G7 thảng 6/2018 (Ca- na-đa) đến Thượng đỉnh NATO tháng 7/2018 (Bi), có thể thấy những điều chỉ...

 • NCLP4.20.Hoan thien pl ve to chuc dv su nghiep cong lap o nuoc ta.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2020-02)

 • Pháp luật về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và Nghị định số 55/2012/NĐ -CP ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng đã tạo cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất việc tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục, bảo đảm đúng thẩm quyền và trách nhiệm trong việc thành lập, tổ chức ...

 • LLCT3.20.Đa Nang tich cuc xd mo hinh TCCQĐT.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Văn Đính (2020-03)

 • Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chếxây dựng chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, vị hành chính - kinh tế đặc biệt; chủ động thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Xuất phát từ thực tiễn địa phương, Đà Nẵng đang tích cực nghiên&#x...

 • TCNN4.20.Xd chquyen dien tu va TPTM_HN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Quỳnh Nga (2020-04)

 • Cuộc cách mạrig công nghiệp lần thứ tư đang có tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi cần có sự thay đổi về phương thức, cách thức lãnh đạo của bộ máy chính quyền các cấp nhằm thích ứng với yêu cầu quản lý trong hiện tại và tương lai. Từ những phân tích, đánh giá tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến quá trình xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông...

 • TCNN4.20.TPHCM xay dung cq dien tu.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Ngọc Hòa, Trương Quang Khải (2020-04)

 • Xây dựng chính quyền điện tử đang là xu hướng của nhiều thành phố lớn trên thế giới nhằm nâng cao khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ liệu..., tạo thuận lợi trong giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Bài viết nêu lên kết quả bước đầu và những giải pháp trong việc xây dựng chính quyền điện t...

 • TCNN4.20.TN cong vu cua cac CQNNVN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Hải, Trịnh Thị Thủy (2020-04)

 • Trên cơ sở phân tích lý luận, thực tiễn về trách nhiệm và trách nhiệm công vụ, bài viết đề xuất những giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu đề cao tính trách nhiệm với sự tận tụy, mẫn cán và hoàn thành vai trò, bổn phận của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ ở việt Nam.

 • TCNN1.20.VT khoa hoc to chuc dvoi TCBMNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2020-01)

 • Khoa học tổ chức có đối tượng nghiên cứu là cấu trúc, chức năng, hệ thống quy luật, nguyên tắc vận hành và các điều kiện cần và đủ để tổ chức đạt được hiệu quả hoạt động, do đó có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức. Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước hiện nay, việc nghiên cứu và vận dụng những quan điểm, nguyên tắc&#x...

 • QLNN5.20.Yeu to anh huong den nang luc LĐ, QLcua CT UBND xa.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hà Thị Thoa (2020-05)

 • Sự lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu chính quyền cơ sở năng động và hiệu quả sẽ tạo nên một chính quyền cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc lãnh đạo, điều hành của chủ bản lĩnh chính trị của chủ tịch ủy ban nhân dân xã luôn dựa trên sự hiểu biết, năng lực, trình độ và có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trong quá trình hoạt động công vụ, năng lực lãnh đạo, quản...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 705