Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [777]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 777
 • TVQH_Một số lý thuyết về lãnh đạo, quản lý trên thế giới_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đỗ Minh Cương (2018-06-20)

 • Khoa học về lãnh đạo, quản lý được hình thành và phát triển từ đầu thế kỷ XX đến nay đã sản sinh ra nhiều lý thuyết khác nhau về lãnh đạo, quản lý, đặc biệt ở các nước công nghiệp hóa sớm và việc áp dụng đã lan tỏa từ khu vực doanh nghiệp, kinh doanh sang khu vực nhà nước và xã hội. Bài viết phân tích một số lý thuyết quản lý và lãnh đạo; lý thuyết lãnh đạo dựa trên...

 • KTCATBD.588.5.21.Vai net to chuc bo may Nha Nuoc Hoa Ky.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Ngọc Lam Giang, Đỗ Hoàng Yến (2021-05)

 • Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) được thiết lập bởi Hiến pháp năm 1787, là một quốc gia liên bang được cấu thành bởi các tiểu bang khác nhau. Hoa Kỳ hiện là một trong những cường quốc trên thế giới về các phương diện: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Vì vậy, tổ chức bộ máy chính quyền Hoa Kỳ mang nhiều giá trị tham khảo cho Việt Nam trong quá trình xây dựng Nhà nước Pháp quyền&...

 • KTCATBD.589.5.21.Chien luoc_nguon nhan luc_VNam_ky nguyen so.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Xuân Trường (2021-05)

 • Bên cạnh việc hàng ngày phải tiếp nhận và ứng dụng công nghệ số để nâng cao năng lực cạnh tranh, những yêu cầu đặt ra về phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến các nội dung số cũng là thách thức không nhỏ đối với các các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo và chính bản thân các doanh nghiệp. Bài viết đề cập...

 • NCLP.6(406).3.2020.co cau to chuc CPhu nhiem ky 2021-2026.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đinh Dũng Sỹ (2020-03)

 • Nghị quyết số 18 -NQ/TW ngày 5/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó có nhiệm vụ: “tiếp tục làm rõ cơ sở ...

 • NCLP.4(404).2.2020.Hoan thien pluat_to chuc don vi su nghiep cong lap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2020-02)

 • Pháp luật về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng đã tạo cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất việc tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục, bảo đảm đúng thẩm quyền và trách nhiệm trong việc thành lập, tổ chức lại,&#...

 • NCLP.8(408).4.20.Xay dung chinh phu kien tao_VNam_Quan tri tot.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Bình (2020-04)

 • Ở nước ta thời gian qua, những thành quả nghiên cứu về chính phủ kiến tạo là rất quan trọng, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để chúng ta đẩy mạnh cải cách hành chính công theo tinh thần xây dựng chính phủ kiến tạo. Mặc dù vậy, những nghiên cứu có liên quan vẫn chưa kế thừa đầy đủ và có chọn lọc những lý thuyết hiện đại trên thế giới về vấn đề này, do đó các ...

 • NCLP24.20.Thanh pho trong thanh pho_doi dieu suy nghi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Cảnh Hợp (2020-12)

 • Nếu cần có một thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương triển từng bước từ thị xã lên thành phố. Những đô thị đó phải được quy hoạch từ các vùng nông thôn và có một khoảng cách nhất định với khu vực nội đô, hoàn toàn có cơ sở hạ tầng đô thị riêng. Những đô thị mới đó sẽ phát triển với một chiến lược riêng, trở thành đầu tàu cho một khu vực mới.

 • NCLP23.20.Kien nghi_noi dung co che_thi diem cq do thi_HNoi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Văn Huân (2020-12)

 • Lựa chọn và xây dựng mô hình chính quyền phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và mục tiêu phát triển đặc thù là yêu cầu chính đáng của mỗi địa phương. Vai trò và trách nhiệm của Nhà nước, không chỉ đơn thuần là việc ban hành văn bản pháp luật, mà quan trọng hơn cả là tạo được cơ chế thực hiện để phát huy sự riêng biệt nhưng hiệu quả giữa các mô hình. Trong thời đ...

 • NCLP23.20.Ban ve thi diem hop nhat_co quan thanh tra nha nuoc_cq kiem tra dang.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Huệ (2020-12)

 • Thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước với cơ quan kiểm tra đảng nằm trong chủ trương chung của Đảng về hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện với mục đích đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính qu...

 • NCLP22.20.Vi tri phap ly_tham quyen_chinh quyen tp Thu Duc_HCM.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2020-11)

 • Trong lịch sử phát triển của Nhà nước ta, sáp nhập hay chia tách một đơn vị hành chính lãnh thổ là một yêu cầu mang tính khách quan. Tuy nhiên, khi sáp nhập hay chia tách một đơn vị hành chính lãnh thổ thì phải trả lời hai câu hỏi rất quan trọng. Một là, mục đích của việc sáp nhập hay chia tách là để làm gì; và hai là, việc sáp nhập hay chia tách sẽ có những thay đổi như ...

 • NCLP21.20.Hieu qua_thuong truc HDND cap tinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Sơn (2020-10)

 • Hội nghị khu vực Thường trực Hội đồng nhân dân là một mô hình trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND các địa phương có điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội tương đồng. Mô hình này được hình thành từ hơn 20 năm trước và đã trở thành hoạt động thường xuyên ở 6 khu vực HĐND trong cả nước với trung bình 12 hội nghị/năm.Theo bác báo cáo của Ban Công tác đại biểu thì tính...

 • NCLP20.20.Tieu chuan_co cau_nang cao chat luong_dbieu HĐND 2021_2026.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Hữu Nam (2020-10)

 • Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết “Tổng tuyển cử là dịp toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà…” .Với nhận thức đó, công tác nhân sự, trong đó trọng tâm là cơ cấu, tiêu chuẩn, chất lượng và quy trình lựa chọn, giới thiệu đại biểu Hội đồng nhân dân phân tích cơ sở chính trị, pháp lý và thực trạng tiêu chuẩn, cơ cấu ...

 • NCLP19.20.Mo hinh hoach dinh chinh sach.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thị Ngọc Anh (2020-10)

 • Cho đến nay, giới nghiên cứu đã đề xuất nhiều mô hình hoạch định chính sách công khác nhau, trong đó định hình nhất là mô hình lý tính phạm vi bài viết này, các tác giả nêu lên đặc điểm của từng mô hình và cho rằng, trong bối cảnh mới hiện nay, vận dụng mô hình xã hội trong hoạch định chính sách là lựa chọn hợp lý và cần thiết.

 • LA HoangThiLan.pdf.jpg
 • Luận án


 • Hoàng Thị Lan;  Advisor:Nguyễn Minh Mẫn (2021)

 • Luận án phân tích, làm sáng tỏ trách nhiệm của Chính phủ đối với các hoạt động của Quốc hội; Các yêu cầu bảo đảm để Chính phủ thực hiện trách nhiệm trước Quốc hội trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục, phát huy ưu điểm để hoàn thiện pháp luật về ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 777