Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [913]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 913
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Thị Thu Hiền (2009)

 • Bài viết phân tích quá trình và những thành tựu đã đạt được sau 30 năm cải cách chế độ bầu cử ở Trung Quốc. Từ đó, rút ra những nhận xét và bài học đối với Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hàn Anh Tuấn (2022-03)

 • Trong những năm qua, Bộ Công an là một trong những đơn vị gương mẫu, đi đâu trong việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua việc phân tích quan điểm chỉ đạo và kết quả thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, bài viết đưa ra một số giải pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Thị Yến (2022-03)

 • Chính quyền cơ sở có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; là cầu nối quan trọng để đưa chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Trong đại dịch COVID-19, chính quyền cơ sở thực sự là cánh tay đắc lực, góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa, phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Thư (2022-03)

 • Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm quyền lực là những nội dung luôn được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm. Trong thời gian qua, việc phân cấp, phân quyền chưa thực sự rõ ràng, cụ thể, chưa tạo động lực để phát huy hết thế mạnh, tiềm năng; kiểm soát quyển lực nói chung và trong công tác cán bộ nói riêng vẫn là khâu yếu. Bài viết phân tích, đánh...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Khiển (2022-03)

 • Phân chia lãnh thổ hành chính của một quốc gia và tổ chức chính quyền địa phương các cấp là vấn đề có ý nghĩa lớn cả về lý luận và thực tiễn, nhất là đối với quản lý nhà nước. Ở Việt Nam, do sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố nên việc phân chia lãnh thổ có tác động duy trì và phát triển mối quan hệ cộng đồng, nâng cao tinh thần đoàn kết hợp tác, sự ổn định bộ máy hành ch...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Huyền Hạnh (2022-0\3)

 • Việc chuyển đôi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương nhằm thực hiện và bảo đảm vững chắc quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế. Bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp để tiếp tục chuyển đổi chức năng của ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lý Thị Huệ (2022-03)

 • Xung đột lợi ích trong thực thi công vụ là vấn đề được nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm, vì nó tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tham nhũng. Trên cơ sở làm rõ khái niệm quản lý xung đột lọi ích trong thực thi công vụ, bài viết phân tích, đánh giá thực trạng xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay, từ đó, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm quản lý xung đột lợi ích&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Văn Gấm (2022-03)

 • Một vấn đề không mong muốn vẫn đang diễn ra ở các nước, đó là hiện tượng "sơ hở chính sách" điều này đã làm giảm chất lượng của chính sách, nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng để "vụ lợi", "trục lợi" "bóp méo" các chính sách. Bài viết luận bàn về thực trạng sơ hở chính sách, bản chất, cơ bản để nguyên nhân của "sơ hở chính sách"; đồng thời, có những gợi mở về&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phan Nguyệt Anh (2022-02)

 • Trên thế giới hiện nay, nhà nước pháp quyền (NNPQ) là những nguyên tắc cơ bản được áp dụng vào việc quản trị đất nước của mỗi quốc gia, đồng thời nó cũng là mô hình cơ bản phản ánh một nền chính trị dân chủ. Đối với Trung Quốc hiện đại ngày nay, lựa chọn mô hình NNPQ là sự lựa chọn mang tính lịch sử, thể hiện sự chuyển đổi cơ bản, phá vỡ truyền thống hàng nghìn năm xã hội nhâ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Đi (2022-02)

 • Xây dựng chính quyền đô thị, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Vai trò của người đứng đầu trong việc tổ chức hoạt động và vận hành mô hình chính quyền đô thị là rất quan trọng, đây là nội dung chính củ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 913