Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [966]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 966
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đinh Công Tuấn (2011)

 • Bài viết tập trung khảo sát và nghiên cứu mô hình phát triển của bốn nước: Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy mô hình nhà nước phúc lợi Bắc Âu

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2011)

 • Bài viết giới thiệu một số nội dung về tổ chức chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp vùng, các đơn vị hành chính lãnh thổ có quy chế đặc biệt và một số kinh nghiệm cho việc cải cách tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trịnh Ngọc Cường, Lê Thu Hoài, Nguyễn Thị Hải Hà và Thư viện Quốc hội (2023-01)

 • Chuyên đề được cấu trúc làm 02 phần với nội dung giới thiệu về: (i) Quan niệm về quy hoạch tổng thể quốc gia của một số nước trên thế giới; (ii) Giới thiệu quy hoạch tổng thể quốc gia của một số nước trên thế giới, bao gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Canada.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Hải Nam (2022-07)

 • Bài viết trình bày những kết quả đạt được về đổi mới, sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương thời gian qua là rất quan trọng. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân, cần tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Cao Thị Hà (2022-07)

 • Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Bài viết đưa ra một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Diệu Oanh, Vũ Thị Mỹ Hằng (2022-07)

 • Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia. Thông qua giới thiệu quá trình cải cách hành chính ở Indonesia và Nhật Bản, bài viết đưa ra một số kinh nghiệm có thể tham khảo, vận dụng vào cải cách hành chính ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Khiển (2022-07)

 • Bài viết khẳng định liên thông trong hoạt động công vụ là sự liên hệ và tác động qua lại của các yếu tố tạo nên mối liên hệ trong hoạt động công vụ; là các quyết định hành chính diễn ra một cách thông suốt trong quản lý nhà nước nhằm phục vụ và đáp ứng đòi hỏi chính đáng của Nhân dân, của tổ chức. Chính vì vậy, đảm bảo tính liên thông trong hoạt động công vụ hiện nay luôn có&...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 966