Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [785]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 785
 • TVQH_Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tạ Quang Ngọc (2018-08-21)

 • Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương vào hệ thống pháp luật, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 có những quy định cụ thể về chính quyền địa phương, việc phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương… đã tạo nền tảng pháp lý về phâ...

 • TVQH_Phân cấp quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy giữa Trung ương và chính quyền thành phố trực thuộc Trung ương_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Thái (2018-06-14)

 • Công cuộc đổi mới đất nước, sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tạo ra những tiền đề và đòi hỏi đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương, nhằm phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh ...

 • TVQH_Những việc tối thiểu cần thiết khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Ngọc Thanh (2018-11-22)

 • Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đánh giá thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp tổng thể nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới đang đặt ra. Cùng với đó, chúng tôi muốn bàn thêm một vài nguyên nhân và giải pháp tương đối cụ thể trong lĩnh vực này. Bài viết trình bày căn nguyên của tình trạng và một vài&#x...

 • TVQH_Nhận diện và hoàn chỉnh cơ chế kiểm soát việc trao, thực thi quyền lực ở nước ta hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cao Văn Thống (2019-02-19)

 • Quyền lực là mối quan hệ giữa các thực thể hành động của đời sống xã hội, trong đó thực thể này có thể chi phối hoặc buộc thực thể khác phải phục tùng ý chí của mình nhờ sức mạnh, vị thế nào đó trong quan hệ xã hội. Vấn đề đặt ra là việc kiểm soát quyền lực thế nào để người ta không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, không muốn tham nhũng và không cần tham nhũng; để chống&...

 • PLTTOL38.19_Xdung chinh quyen dia phuong_don vi hanh chinh_kinh te VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đinh Thị Minh Thư (2019-03-25)

 • Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 và được cụ thể hóa trong Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 chỉ mới phác họa một mô hình “do Quốc hội quyết định thành lập, được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt về kinh tế - xã hội, có chính quyền địa phương được tổ chức phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế -&#x...

 • TVQH_Kế hoạch xây dựng nhà nước pháp quyền Trung Quốc giai đoạn 2020.2025.pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (Biên dịch) (2021-09)

 • Nhà nước pháp quyền là biểu tượng quan trọng của tiến bộ văn minh nhân loại, là phương thức cơ bản để điều hành đất nước và là sự theo đuổi không ngừng của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc. Pháp quyền thịnh thì đất nước thịnh, pháp quyền mạnh thì đất nước mạnh. Kế hoạch này được ban hành nhằm thúc đẩy sự nhất trí và phối hợp toàn diện trong công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền...

 • TVQH_Một số lý thuyết về lãnh đạo, quản lý trên thế giới_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đỗ Minh Cương (2018-06-20)

 • Khoa học về lãnh đạo, quản lý được hình thành và phát triển từ đầu thế kỷ XX đến nay đã sản sinh ra nhiều lý thuyết khác nhau về lãnh đạo, quản lý, đặc biệt ở các nước công nghiệp hóa sớm và việc áp dụng đã lan tỏa từ khu vực doanh nghiệp, kinh doanh sang khu vực nhà nước và xã hội. Bài viết phân tích một số lý thuyết quản lý và lãnh đạo; lý thuyết lãnh đạo dựa trên...

 • KTCATBD.588.5.21.Vai net to chuc bo may Nha Nuoc Hoa Ky.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Ngọc Lam Giang, Đỗ Hoàng Yến (2021-05)

 • Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) được thiết lập bởi Hiến pháp năm 1787, là một quốc gia liên bang được cấu thành bởi các tiểu bang khác nhau. Hoa Kỳ hiện là một trong những cường quốc trên thế giới về các phương diện: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Vì vậy, tổ chức bộ máy chính quyền Hoa Kỳ mang nhiều giá trị tham khảo cho Việt Nam trong quá trình xây dựng Nhà nước Pháp quyền&...

 • KTCATBD.589.5.21.Chien luoc_nguon nhan luc_VNam_ky nguyen so.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Xuân Trường (2021-05)

 • Bên cạnh việc hàng ngày phải tiếp nhận và ứng dụng công nghệ số để nâng cao năng lực cạnh tranh, những yêu cầu đặt ra về phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến các nội dung số cũng là thách thức không nhỏ đối với các các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo và chính bản thân các doanh nghiệp. Bài viết đề cập...

 • NCLP.6(406).3.2020.co cau to chuc CPhu nhiem ky 2021-2026.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đinh Dũng Sỹ (2020-03)

 • Nghị quyết số 18 -NQ/TW ngày 5/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó có nhiệm vụ: “tiếp tục làm rõ cơ sở ...

 • NCLP.4(404).2.2020.Hoan thien pluat_to chuc don vi su nghiep cong lap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2020-02)

 • Pháp luật về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng đã tạo cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất việc tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục, bảo đảm đúng thẩm quyền và trách nhiệm trong việc thành lập, tổ chức lại,&#...

 • NCLP.8(408).4.20.Xay dung chinh phu kien tao_VNam_Quan tri tot.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Bình (2020-04)

 • Ở nước ta thời gian qua, những thành quả nghiên cứu về chính phủ kiến tạo là rất quan trọng, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để chúng ta đẩy mạnh cải cách hành chính công theo tinh thần xây dựng chính phủ kiến tạo. Mặc dù vậy, những nghiên cứu có liên quan vẫn chưa kế thừa đầy đủ và có chọn lọc những lý thuyết hiện đại trên thế giới về vấn đề này, do đó các ...

 • NCLP24.20.Thanh pho trong thanh pho_doi dieu suy nghi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Cảnh Hợp (2020-12)

 • Nếu cần có một thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương triển từng bước từ thị xã lên thành phố. Những đô thị đó phải được quy hoạch từ các vùng nông thôn và có một khoảng cách nhất định với khu vực nội đô, hoàn toàn có cơ sở hạ tầng đô thị riêng. Những đô thị mới đó sẽ phát triển với một chiến lược riêng, trở thành đầu tàu cho một khu vực mới.

 • NCLP23.20.Kien nghi_noi dung co che_thi diem cq do thi_HNoi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Văn Huân (2020-12)

 • Lựa chọn và xây dựng mô hình chính quyền phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và mục tiêu phát triển đặc thù là yêu cầu chính đáng của mỗi địa phương. Vai trò và trách nhiệm của Nhà nước, không chỉ đơn thuần là việc ban hành văn bản pháp luật, mà quan trọng hơn cả là tạo được cơ chế thực hiện để phát huy sự riêng biệt nhưng hiệu quả giữa các mô hình. Trong thời đ...

 • NCLP23.20.Ban ve thi diem hop nhat_co quan thanh tra nha nuoc_cq kiem tra dang.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Huệ (2020-12)

 • Thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước với cơ quan kiểm tra đảng nằm trong chủ trương chung của Đảng về hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện với mục đích đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính qu...

 • NCLP22.20.Vi tri phap ly_tham quyen_chinh quyen tp Thu Duc_HCM.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2020-11)

 • Trong lịch sử phát triển của Nhà nước ta, sáp nhập hay chia tách một đơn vị hành chính lãnh thổ là một yêu cầu mang tính khách quan. Tuy nhiên, khi sáp nhập hay chia tách một đơn vị hành chính lãnh thổ thì phải trả lời hai câu hỏi rất quan trọng. Một là, mục đích của việc sáp nhập hay chia tách là để làm gì; và hai là, việc sáp nhập hay chia tách sẽ có những thay đổi như ...

 • NCLP21.20.Hieu qua_thuong truc HDND cap tinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Sơn (2020-10)

 • Hội nghị khu vực Thường trực Hội đồng nhân dân là một mô hình trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND các địa phương có điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội tương đồng. Mô hình này được hình thành từ hơn 20 năm trước và đã trở thành hoạt động thường xuyên ở 6 khu vực HĐND trong cả nước với trung bình 12 hội nghị/năm.Theo bác báo cáo của Ban Công tác đại biểu thì tính...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 785