Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lê Minh Tâm (1995)

 • Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không những không làm mất đi bản chất ưu việt của nhà nước mà còn góp phần phát huy hiệu quả mạnh mẽ trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

 • 1998


 • Nguyễn Thị Mai Phương (1998)

 • Vào năm 1986, các luật sư của Hồng Kông đã thành lập một Ủy ban để định hướng về hệ thống đăng ký Patent mới sẽ được ban hành ở Hồng Kông và soạn thảo những kiến nghị chi tiết nhằm thực hiện hệ thống mới này. Những khuyến nghị của Ủy ban: Hệ thống đăng ký Patent sẽ tiếp tục được duy trì; Hệ thống đăng ký sẽ được kết hợp chặt chẽ với những patent đã được cấp ở Trung Quốc; Vấn&...

 • Tạp chí


 • Lưu Trung Thành (1997)

 • Trong bầu cử, vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam từ công tác tuyên truyền vận động bầu cử, giới thiệu người ra ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri và tổ chức bầu cử...ngày càng được đề cao. Để Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng thực sự là cơ quan đại diện của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước, cần thiết phải tăng cường vai trò hơn nữa của Mặt trận tổ quốc ...

 • Tạp chí


 • Vũ Hồng Anh (1998)

 • Việc xác định hình thức chính thể có ý nghĩa đặc biệt đối với việc nghiên cứu sự điều chỉnh của luật hiến pháp về tổ chức và hoạt động của nhà nước. Bài viết đi vào phân tích hai hình thức chính thể: Hình thức chính thể quân chủ và hình thức chính thể cộng hoà.