Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2009


 • Authors: Trần Văn Duy (2009)

 • Yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý cảu quyết định quản lý Nhà nước -- Những hạn chế, thiếu sót trong quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện các quyết định quản lý Nhà nước hiện nay -- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quyết định quản lý Nhà nước.

 • 2008


 • Authors: Nguyễn Minh Đoan (2008)

 • Về nguyên nhâ: nguyên nhân từ hệ thống tổ chức của Đảng và của Nhà nước; Nguyên nhân từ việc không xác định chi tiết rõ ràng về mối quan hệ giữa các cơ quan Đảng với cơ quan nhà nước; Sự yếu kém của một bộ phận cán bộ Đảng, công chức nhà nước; Thói quen bao biện, làm thay trong hoạt động thực tiễn của các cơ quan đảng và sự phụ thuộc, không chủ động trong hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước. Đưa ra các giải pháp khắc phụ

 • 2009


 • Authors: Lê Cảm (2009)

 • Đặt vấn đề -- Vài nét về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền -- Khái niệm quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền và các dấu hiệu đặc trưng cơ bản -- Phân biệt quyền lập pháp với quyền hành pháp và quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền -- Vai trò của quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền -- Kết luận.

 • 2001


 • Authors: Đào Đoan Hùng (2001)

 • Electronic Resources; Khái quát thực trạng của việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền địa phương. Tìm hiểu một số nguyên nhân vi phạm các trình tự và thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Kiến nghị những giải pháp cụ thể để có cơ sở khoa học cho việc xây dựng luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền địa phương

 • 2004


 • Authors: Nguyễn Thị Hồi (2004)

 • Electronic Resources; Vai trò của nhà nước -- Chức năng của nhà nước: Là những phương diện (mặt) hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm để thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước; là những phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước được xác định từ bản chất nhà nước, do cơ sở kinh tế và kết cấu giai cấp quyết định, nhằm tác động có định hướng lên các lĩnh vực của đời sống xã hội và thực hiện các nhiệm vụ đặt ra; là hoạt động nhà nước thể hiện vai trò của nhà nước đối với xã hội; chức năng của nhà nước được xem như thuộc tính cơ bản, bên trong của nhà nước, phản ánh hai thuộc tính đặc trưng của bản chất nhà nước với tư cách là tổ chức thống trị giai cấp và tổ chức đại diện chính thứ...

 • 2000


 • Authors: Nguyễn Duy Chiến (2000)

 • Electronic Resources; Giới thiệu tiến trình thảo luận về cải tổ Hội đồng bảo an trong các năm 1993-1997. Khảo sát tình hình thảo luận vấn đề cải tổ Hội đồng bảo an từ năm 1997 trở lại đây. Nghiên cứu về Việt Nam và vấn đề cải tổ Hội đồng bảo an của Liên hợp quốc