Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (2007)

 • Giới thiệu một số quan điểm cơ bản về nguồn gốc của nhà nước của một số nhà tư tưởng như Plato, Aristotle, Jonh Locker, Thomas Hobbes..., quan điểm duy tâm tôn giáo, quan điểm học thuyết bạo lực, quan điểm Mac Lênin...

 • Tạp chí


 • Bùi Xuân Đính (2000)

 • Bài viết đề cập những nét lớn về việc vua Minh Mệnh áp dụng các hình phạt. Vua chủ trương dùng hình phạt nặng để vừa trừng trị vừa răn đe giáo dục, ngăn chặn phạm tội và tái phạm. Vua Minh Mệnh là người tiêu biểu nhất cho trường phái pháp trị trong các ông vua, chúa giàu tư tưởng pháp trị ở nước ta thời phong kiến.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hữu Chí (2000)

 • Đưa ra một số ý kiến trao đổi về một số đối tượng thuộc chế độ tuyển dụng vào biên chế với mong muốn củng cố, hoàn thiện hơn nữa chế độ tuyển dụng vào biên chế với tư cách là công cụ pháp lý hữu hiệu, giúp nhà nước lựa chọn được những lao động có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện các chức năng của nhà nước một cách công bằng, vô tư, trong sáng.

 • 2007


 • Thái Vĩnh Thắng (2007)

 • Quan điểm Plato và Aristole- nguồn gốc tự nhiên của nhà nước. Quan điểm của Thomas Hobbes, John Locke và Jacques- Rousseau- nhà nước là sản phẩm của khể ước xã hội. Quan điểm của học thuyết bạo lực. Quan điểm của học thuyết Mác- Lenin về nguồn gốc nhà nước. Các quan điểm duy tâm tôn giáo về nguồn gốc nhà nước. Về nguồn gốc của nhà nước phương đông cổ đại

 • 2008


 • Vũ Anh Tuấn (2008)

 • Trước hết, nhân dân theo quan niệm thông thường, là toàn thể cư dân của một nước nhưng đây lại là khái niệm có tính lịch sử vì nó chỉ đúng trong điều kiện của xã hội chưa có giai cấp. Sự chuyển giao quyền lực từ nhân dân sang nhà nước là một tất yếu, phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử. Làm như thế nào để QLNN thật sự thuộc về nhân dân vì thế mà trở thành khát ...