Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2007


 • Bùi Xuân Đức (2007)

 • Trình bày khái niệm về mô hình tự quản ở địa phương. Phân tích tự quản địa phương ở Việt Nam trong lịch sử. Nêu các vấn đề tổ chức chính quyền tự quản địa phương trong giai đoạn hiện nay. Thử đề xuất một mô hình tổ chức chính quyền tự quản địa phương: Xác định lãnh thổ hành chính tự quản; Cơ cấu tổ chức chính quyền tự quản

 • 2000


 • Bùi Xuân Đức (2000)

 • Electronic Resources; Kiến nghị một số ý kiến cơ bản nhằm hoàn thiện bộ máy Nhà nước ở Việt Nam: Cần nhận thức và vận dụng đúng đắn nguyên tắc quyền lực Nhà nước là thống nhất và thuộc về nhân dân trong điều kiện hiện nay. Hoàn thiện cơ chế phân công và phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Xây dựng một cơ chế kiểm soát ...

 • Bài trích


 • Bùi Xuân Đức (2019-08)

 • Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định và bước đầu đặt nền móng cho việc tổ chức quyền hành pháp ở nước ta. Sau 5 năm thi hành Hiến pháp, xuất hiện những vấn đề đặt ra trong việc quán triệt nhận thức về quyền hành pháp, về triển khai tổ chức thực hiện quyền hành pháp. Bài viết đi sâu tìm hiểu về những vấn đề đó nhằm góp phần hoàn thiện nhận thức và tổ chức quyền hành pháp ở nước ta...

 • previous
 • 1
 • next