Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2009


 • Authors: Lê Cảm (2009)

 • Đặt vấn đề -- Vài nét về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền -- Khái niệm quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền và các dấu hiệu đặc trưng cơ bản -- Phân biệt quyền lập pháp với quyền hành pháp và quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền -- Vai trò của quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền -- Kết luận.

 • 2007


 • Authors: Lê Cảm (2007)

 • Khái quát về các đặc điểm của xã hội dân sự. Khái quát về NNPQ và vai trò của XHDS đối với NNPQ. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề về vai trò của XHDS đối với NNPQ đi đến một số luận điểm chung có tính tổng kết

 • previous
 • 1
 • next