Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • 2007


  • Nguyễn Cửu Việt (2007)

  • Tìm hiểu lịch sử về thuật ngữ "Quản lý hành chính nhà nước" qua các cuốn giáo trình về luật hành chính Việt Nam qua các năm. Nhận xét và bàn luận: "Hành chính" và "Quản lý" về cơ bản là đồng nghĩa; "Quản lý nhà nước theo nghĩa rộng và "Quản lý nhà nước theo nghĩa hẹp". "Quản lý hành chính" và "Quản lý hành chính nhà nước". Sự lặp lại chữ, thừa chữ tro...