Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2011


 • Authors: Nguyễn Minh Phương (2011)

 • Quán triệt các quan điểm về việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý các tổ chức xã hội nước ta -- Tổng kết những nghị quyết, chỉ thị và chủ chương của Đảng đối với các tổ chức xã hội kể từ công cuộc đổi mới đến nay -- Xây dựng chương trình tổng thể hoàn chỉnh thể chế pháp luật về các tổ chức xã hội -- Nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý các tổ chức xã hội, cần tập trung giải quyết dứt điểm một số vấn đề bức xúc trong quản lý các tổ chức này hiện nay

 • 2006


 • Authors: Nguyễn Minh Phương (2006)

 • Sự cần thiết phải đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị -- Phương hướng, giải pháp đổi mới mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị: Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của chính quyền đô thị; đổi mới mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị; về cơ cấu vận hành bộ máy chính quyền đô thị; về bộ máy chuyên môn giúp việc của Thị trưởng

 • previous
 • 1
 • next