Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Phước Thọ (2017)

 • Từ nay đến năm 2030, đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có những diễn biến rất phức tạp, khó lường, với tốc độ nhanh. Đất nước cùng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong chuyển đổi mô hình phát triển và giải quyết một số vấn đề hệ trọng. Hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật về...

 • 1999


 • Nguyễn Phước Thọ (1999)

 • Electronic Resources; Khái quát về tình hình thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Phân chia 3 loại tổ chức liên ngành theo tính chất hoạt động. Giới thiệu những nhiệm vụ thuộc nội dung quản lý Nhà nước, trừ thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của các tổ chức liên ngành. Trình bày một số vấn đề còn bất cập của...

 • 2013


 • Nguyễn Phước Thọ (2013)

 • Vai trò của Thủ tướng Chính phủ đối với chính quyền địa phương là một vấn đề hiến định, nằm trong mối quan hệ giữa trung ương và địa phương . Bài viết phân tích thực trạng các quy định pháp luật hiện hành về mối quan hệ của Thủ tướng chính phủ đối với chính quyền địa phương, những bất cập và hạn chế trong các quy định này, nhận diện những nguyên nhân chủ yếu. Từ đưa ra kiến nghị s...

 • Bài trích


 • Nguyễn Phước Thọ (2019-07)

 • Quyền lực quan trọng nhất Hiến pháp trao cho Quốc hội là quyền lập pháp. Để việc thực hiện đúng mục đích, có giới hạn, bảo đảm các đạo luật được ban hành có tính dân chủ, pháp quyền, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành đất nước, quyền lực này phải được kiểm soát, trước hết và chủ yếu bởi Chính phủ cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Phù hợp với Hiến pháp, cơ chế kiểm soát của Chính p...

 • Bài trích


 • Nguyễn Phước Thọ (2017; 2022-02-12)

 • Hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật về tổ chức Chính phủ đến năm 2030 cần tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước. Đó là nhu cầu tự nhiên, tất yếu, là vấn đề mang tính chiến lược. Bài viết phân tích, đánh giá nhu cầu này và trên cơ sở đó đề xuất các định hướng hoàn thiện cho phù hợp.

 • previous
 • 1
 • next