Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2014


 • Authors: Nguyễn Thị Thiện Trí (2014)

 • Electronic Resources; Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình nào là một trong những vấn đề chính trị được quan tâm hàng đầu ở nước ta hiện nay. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 có nhiều quy định mang tính "cơ hội" cho việc đổi mới chính quyền địa phương và cần thiết có Luật về chính quyền địa phương phù hợp với tinh thần của Hiến pháp. Bài viết giới thiệu về mô hình tự quản địa phương hiện đang được áp dụng rất phổ biến ở các nước trên thế giới và chỉ ra những cơ sở cho kết luận rằng Việt Nam cần đổi mới chính quyền địa phương theo mô hình tự quản • Authors: Nguyễn Thị Thiện Trí (2014)

 • Trình bày nội dung khái quát về tổ chức tự quản địa phương : cơ sở và khái niệm. Phân tích vai trò của chính quyền tự quản địa phương và việc phát huy dân chủ, đảm bảo quyền con người. Đề cập các lý do để thấy sự cần thiết để tổ chức, phát triển chính quyền địa phương theo mô hình phân quyền và tự quản ở Việt Nam

 • previous
 • 1
 • next