Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (2007)

 • Giới thiệu một số quan điểm cơ bản về nguồn gốc của nhà nước của một số nhà tư tưởng như Plato, Aristotle, Jonh Locker, Thomas Hobbes..., quan điểm duy tâm tôn giáo, quan điểm học thuyết bạo lực, quan điểm Mac Lênin...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Ngọc Bích (2009)

 • Tìm hiểu về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phòng, chống bạo lực gia đình được pháp luật quy định dưới các góc độ: Trong hoạt động phòng ngừa bạo lực gia đình; bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính với người có hành vi bạo lực gia đình.

 • -


 • Nguyễn Minh Đoan (2014)

 • Kiểm soát quyền lực nhà nước là một vấn dề quan trọng không chỉ với mỗi quốc gia, mà ở một mức độ nào đó nó còn có ý nghĩa về mặt quốc tế. Để có thể kiểm soát có hiệu quả đối với quyền lực nhà nước, cần thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước. Các yếu tố cấu thành của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, có mối quan hệ mật thiết với nhau, vận hành, tương tác v...

 • Tạp chí


 • Hoàng Thị Thuý Hằng (2008)

 • Phân tích làm rõ mối quan hệ giữa mặt trận tổ quốc và nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Theo quy định của Hiến pháp, đây là mối quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên. Quan hệ phối hợp này được thực hiện theo quy chế phối hợp công tác do Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan hữu quan ở từng cấp ban hành.