Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 9-2014


 • Authors: Thư viện Quốc hội (2014)

 • Chuyên đề trình bày mô hình, tổ chức và hoạt động của Chính phủ các nước Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Trung Quốc. Chuyên đề cũng nêu một số xu hướng cải cách hiện nay trên thế giới và ví dụ về một đề xuất cơ cấu một chính quyền địa phương có thể áp dụng đối với c

 • 04-2014


 • Authors: Thư viện Quốc hội (2014)

 • Báo cáo được xây dựng gồm có 3 phần lớn:Phần thứ nhất: Giới thiệu về hệ thống tổ chức Tòa án của 4 nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Liên bang Nga. Phần thứ hai: Giới thiệu về chế định thẩm phán gồm có các nội dung: (i) trình độ thẩm phán; (ii) bổ

 • 2014


 • Authors: Phạm Quang Huy (2014)

 • Từ quy định của khoản 2 Điều 111 Hiến pháp năm 2013 "Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt do luật quy định". Bài viết trình bày, phân tích khái niệm và thực tế tổ chức chính quyền địa phương tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Thụy Điển và Trung Quốc, đưa ra một số kiến nghị xây dựng chính quyền địa phương ở nước ta.

 • 2001


 • Authors: Văn phòng Quốc hội (2001)

 • Nội dung tài liệu gồm: Về chính quyền địa phương ở Hàn Quốc: Trình bày quá trình lịch sử; Mô hình và nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ; bầu cử ở địa phương và sự tham gia của công dân; các mối quan hệ của chính quyền địa phương -- Đại hội đại biểu nhân dân và Ủy ban Thường vụ đại hội đại biểu nhân dân Thành phố Bắc Kinh khóa XI

 • 2001


 • Authors: Lương Đăng Ninh (2001)

 • Tổng quan lý luận về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường: xác định rõ vị trí của các Sở Thương mại trong hệ thống quản lý Nhà nước trong việc thúc đẩy sự phát triển hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và ở khu vực biên giới nói riêng. Đúc kết những kinh nghiệm từ thực tiễn Việt Nam, có đối chiếu với kinh nghiệm của nước ngoài, đặc biệt là của Trung Quốc về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu ở khu vực biên giới. Đề xuất những phương hướng, nội dung đổi mới hoạt động quản lý Nhà nước của Sở Thương mại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu trên thị trường các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam; Luận văn ThS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch kinh...