Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 04-2014


 • Thư viện Quốc hội (2014)

 • Báo cáo được xây dựng gồm có 3 phần lớn:Phần thứ nhất: Giới thiệu về hệ thống tổ chức Tòa án của 4 nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Liên bang Nga. Phần thứ hai: Giới thiệu về chế định thẩm phán gồm có các nội dung: (i) trình độ thẩm phán; (ii) bổ

 • 9-2014


 • Thư viện Quốc hội (2014)

 • Chuyên đề trình bày mô hình, tổ chức và hoạt động của Chính phủ các nước Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Trung Quốc. Chuyên đề cũng nêu một số xu hướng cải cách hiện nay trên thế giới và ví dụ về một đề xuất cơ cấu một chính quyền địa phương có thể áp dụng đối với c

 • 2014


 • Phạm Quang Huy (2014)

 • Từ quy định của khoản 2 Điều 111 Hiến pháp năm 2013 "Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt do luật quy định". Bài viết trình bày, phân tích khái niệm và thực tế tổ chức chính quyền địa phương tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Thụy Điển và Trung Q...

 • 2001


 • Văn phòng Quốc hội (2001)

 • Nội dung tài liệu gồm: Về chính quyền địa phương ở Hàn Quốc: Trình bày quá trình lịch sử; Mô hình và nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ; bầu cử ở địa phương và sự tham gia của công dân; các mối quan hệ của chính quyền địa phương -- Đại hội đại biểu nhân dân và Ủy ban Thường vụ đại hội đại biểu nhân dân Thành phố Bắc Kinh khóa XI

 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (Biên dịch) (2021-09)

 • Nhà nước pháp quyền là biểu tượng quan trọng của tiến bộ văn minh nhân loại, là phương thức cơ bản để điều hành đất nước và là sự theo đuổi không ngừng của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc. Pháp quyền thịnh thì đất nước thịnh, pháp quyền mạnh thì đất nước mạnh. Kế hoạch này được ban hành nhằm thúc đẩy sự nhất trí và phối hợp toàn diện trong công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền...

 • Bài trích


 • Đào Thị Tùng (2011)

 • Đào tạo, bồi dưỡng công chức có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của nền hành chính nhà nước đối với mọi quốc gia. Mỗi quốc gia có những kinh nghiệm khác nhau trong vấn đề đào tạo, bồi dưỡng công chức, song nghiên cứu, trao đổi, học tập những kinh nghiệm của các nước là việc làm cần thiết để giúp chúng ta tìm ra cách làm, bước đi thích hợp với hoàn cảnh, điều...