Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tạp chí


  • Vũ Hồng Anh (1998)

  • Việc xác định hình thức chính thể có ý nghĩa đặc biệt đối với việc nghiên cứu sự điều chỉnh của luật hiến pháp về tổ chức và hoạt động của nhà nước. Bài viết đi vào phân tích hai hình thức chính thể: Hình thức chính thể quân chủ và hình thức chính thể cộng hoà.

  • previous
  • 1
  • next