Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Vũ Hồng Anh (2008)

 • Phân tích làm rõ các tiêu chí xác định và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước, qua đó xác định văn bản quy phạm pháp luật, văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật hoặc vấn đề cần được điều chỉnh bằng văn bản quy phạm pháp luật, vấn đề không cần điều chỉnh bằng văn bản quy phạm pháp luật.

 • Tạp chí


 • Authors: Vũ Hồng Anh (1998)

 • Việc xác định hình thức chính thể có ý nghĩa đặc biệt đối với việc nghiên cứu sự điều chỉnh của luật hiến pháp về tổ chức và hoạt động của nhà nước. Bài viết đi vào phân tích hai hình thức chính thể: Hình thức chính thể quân chủ và hình thức chính thể cộng hoà.

 • previous
 • 1
 • next