Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Vũ Thư (2014)

 • Bài viết so sánh, chỉ ra những điểm mới trong Chương IX của hiến pháp sửa đổi với tên gọi mới: "Chính quyền địa phương" về đơn vị hành chính, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy chính quyền trên các đơn vị hành chính. Theo tác giả, chính quyền địa phương thể hiện rõ những thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhưng tính chất không thay đổi. Bài viết cũng lưu ý các vấn đề khi cụ thể&#...

 • 2004


 • Vũ Thư (2004)

 • Electronic Resources; Bộ máy chính quyền địa phương truyền thống: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Mối quan hệ giữa Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân -- Xu hướng phát triển của Bộ máy chính quyền địa phương hiện nay: Đơn vị hành chính tự quản phải có chủ quyền trên các lĩnh vực chủ yếu của địa phương; Trong cấu trúc của chính quyền địa phương tự quản, quyền tự quản của địa phương phải ...

 • 1999


 • Vũ Thư (1999)

 • Tổng quan về các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương. Trình bày một số tính chất và đặc điểm cơ bản của các các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân. Nghiên cứu những hạn chế trong việc tổ chức các cơ quan chuyên môn chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn quản lý. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan ...

 • Bài trích


 • Vũ Thư (2018-04)

 • Trong thời gian qua, công tác kiểm soát của chính quyền trung ương đối với chính quyền địa phương ở nước ta đã được đổi mới và tăng cường, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc về mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương. Thực tiên đó đặt ra một số vấn đề cần phải giải quyết nhằm làm cho việc kiểm soát của chính quyền trung ương đối với chính quyền địa phương có hiệu lực, hiệu quả&#x...

 • Bài trích


 • Vũ Thư (2022-03)

 • Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm quyền lực là những nội dung luôn được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm. Trong thời gian qua, việc phân cấp, phân quyền chưa thực sự rõ ràng, cụ thể, chưa tạo động lực để phát huy hết thế mạnh, tiềm năng; kiểm soát quyển lực nói chung và trong công tác cán bộ nói riêng vẫn là khâu yếu. Bài viết phân tích, đánh...

 • previous
 • 1
 • next