Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-10)

 • Chuyên đề nghiên cứu tập trung vào 4 nhóm vấn đề sau đây: (1) Trách nhiệm, quyền hạn của Kiểm toán trưởng và Trưởng đoàn kiểm toán; (2) Kiểm soát chất lượng kiểm toán; (3) Mối quan hệ giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan liên quan đến hoạt động Kiểm toán Nhà nước; (4) Các đơn vị được kiểm toán.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Để cung cấp thêm thông tin tham khảo cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội trong quá trình xem xét, cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Viện Nghiên cứu lập pháp xin gửi đến các vị đại biểu Quốc hội chuyên đề nghiên cứu: “Một số kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-10)

 • Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo pháp luật và chỉ đạo của cấp trên, Hội đồng nhân dân cấp xã có thẩm quyền quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, khai thác tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn, cải thiện đời sống dân sinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của cấp huyện, của tỉnh và của đất nước. Một...

 • previous
 • 1
 • next