Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 9-2014


  • Authors: Thư viện Quốc hội (2014)

  • Chuyên đề trình bày mô hình, tổ chức và hoạt động của Chính phủ các nước Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Trung Quốc. Chuyên đề cũng nêu một số xu hướng cải cách hiện nay trên thế giới và ví dụ về một đề xuất cơ cấu một chính quyền địa phương có thể áp dụng đối với c