Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Ngọc Điện; Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Tấn Phát; Hoàng Thọ Phú, Phạm Chí Khoa; Châu Quốc An, Huỳnh Hồng Hiếu; Nguyễn Minh Trí, Hồ Thị Hồng Minh; Nguyễn Quốc Tuấn (2013)

 • Đánh giá tổng quan các nghiên cứu về chính quyền đô thị tại Việt Nam và đánh giá hiệu quả quản lý đô thị theo mô hình tổ chức chính quyền đô thị thông qua cách tiếp cận định tính từ kết quả khảo sát thành phố Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.

 • Bài trích


 • Nguyễn Đăng Dung (2016)

 • Bầu cử là một chế định trọng tâm của các chính phủ dân chủ. Trong một chế độ dân chủ, quyền lực của nhà nước chỉ được thực thi khi có sự nhất trí của người dân. Cơ chế căn bản để chuyển sự nhất trí đó thành quyền lực nhà nước là tổ chức bầu cử tự do và công bằng.

 • -


 • Ngô Thị Kim Dung (2014)

 • Để thực hiện dự án "Nâng cao năng lực quản lý hành chính tại địa phương" tại tỉnh B, Chính Phủ đã giao dự án cho một Giám đốc sở chưa có nhiều kinh nghiệm. Dự án đã gặp nhiều khó khăn, không đạt kết quả như phê duyệt.

 • -


 • Phạm Duy Nghĩa (2014)

 • Phân tích nội dung xem xét cơ quan quản lý nhà nước như một tổ chức cung ứng dịch vụ công và thảo luận các khả năng tham khảo kinh nghiệm của khu vực tư nhân : nhận diện rõ khách hàng để cung ứng dịch vụ công tốt hơn; phân quyền rạch ròi giữa tự quản địa phương và chính quyền trung ương; cải cách chính quyền trung ương; nhân lực cho khu vực công. Đề xuất một số kiến nghị thảo ...

 • -


 • Hoàng Thị Nguyệt Nga (2014)

 • Trong lĩnh vực giáo dục, giáo viên là nhân tố quan trọng nhất, quyết định đến chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường. Đặc biệt là giáo dục mầm non thì vai trò của giáo viên lại càng quan trọng, là người thầy đầu tiên của các em.