Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Ngô Hoài Sơn (2014)

 • Giới thiệu về mô hình chính quyền địa phương ở Autraylia: khái quát về bộ máy nhà nước, cách thức tổ chức và chức năng của chính quyền địa phương với mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với chính quyền bang, vùng và chính quyền liên bang.

 • -


 • Vũ Thị Hương Thảo (2014)

 • Việc sử dụng từ ngữ chuẩn trong văn bản là một yêu cầu quan trọng. Quá trình chuẩn hóa từ ngữ trong văn bản hành chính được xác định trên hai cơ sở: Những từ ngữ pháp lý đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và từ ngữ được dùng phổ biến trong đời sống.

 • -


 • Nguyễn Minh Đoan (2014)

 • Kiểm soát quyền lực nhà nước là một vấn dề quan trọng không chỉ với mỗi quốc gia, mà ở một mức độ nào đó nó còn có ý nghĩa về mặt quốc tế. Để có thể kiểm soát có hiệu quả đối với quyền lực nhà nước, cần thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước. Các yếu tố cấu thành của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, có mối quan hệ mật thiết với nhau, vận hành, tương tác v...

 • -


 • - (2014)

 • Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Anh Tuấn nhấn mạnh các quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước trong việc nghiên cứu, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ. Các đại biểu tham dự đã có ý kiến bổ sung, đánh giá thực hiện Luật. Cuối cùng thứ trưởng đánh giá cao ý kiến của đại biểu và tiếp thu tổng hợp ý kiến để hoàn thiện Dự thảo