Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Lê Thị Thiều Hoa;  Advisor:Dương Thị Thanh Mai, Đoàn Thị Tố Uyên (2021)

 • Luận án đã luận giải sâu sắc về khái niệm, vai trò, đặc điểm của phản biện xã hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền tại Việt Nam; Xác định rõ được chủ thể, đối tượng, nội dung, hình thức thực hiện phản biện xã hội; Phân tích được các điều kiện đảm bảo và các yếu tố tác động sâu sắc đến phản biện xã hội tại Việt Nam. Luận án cũng đã chỉ ra được việc thực hiện phản biện xã...

 • Bài trích


 • Phạm Văn Dũng (2022-04)

 • Ở Việt Nam, để xây dựng đô thị thông minh cần phải hiểu đúng thuật ngữ này và thể chế hoá bằng pháp luật; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị và xây dựng đô thị theo đúng quy hoạch; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; kết nối các đô thị trong nước và quốc tế; phát triển chính phủ số... Mặc d...

 • Bài trích


 • Dương Văn Hùng (2022-04)

 • Đổi mới (innovation) được coi là một tiền đề quan trọng để tạo ra năng lực cạnh tranh nhằm đạt được sự tăng trưởng dài hạn của công ty trong môi trường kinh doanh luôn biến đổi như hiện nay. Vấn đề đổi mới ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị doanh nghiệp và cả các nhà hoạch định chính sách. Nghiên cứu về đổi mới đóng vai trò là một sự kích&#...

 • Bài trích


 • Ngô Thị Huyền (2022-04)

 • Quản lý văn hóa trên không gian mạng nói chung, mạng xã hội nói riêng là việc làm cần thiết, cấp bách, vừa khai thác được những ưu thế vượt trội của mạng xã hội, vừa xây dựng được không gian văn hóa mạng an toàn, lành mạnh, thúc đẩy quá trình xây dựng và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với tư cách là sức mạnh mềm của đất nước trong quá trình hội nhập. Trên cơ sở phân tích t...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Thanh Bình, Vũ Văn Hà (2022-03)

 • Xây dựng mạng lưới thành phố thông minh ASEAN đã và đang thu hút sự hưởng ứng tham gia tích cực của nhiều quốc gia thành viên. Bài viết "Phát triển đô thị thông minh Singapore và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam" phân tích tiến trình xây dựng đô thị thông minh của Singapore - Quốc gia luôn đứng đầu trong top 20 đô thị thông minh trên thế giới. Năm 2021, mặc dù bị tác động b...

 • Bài trích


 • Trần Linh Huân, Lê Phạm Anh Thơ; Trần Minh Thiện (2022-09)

 • Ở nước ta, trong những năm gần đâỵ, tình hình ô nhiễm môi trường đang phức tạp và khó kiểm soát. Nhận thức được điều đó, Nhà nước đã có những chính sách, kế hoạch phát triển đất nước với mục tiêu bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đặt vấn đề bảo vệ môi trường song song với phục hồi nền kinh tế. Đặc biệt trong bối cảnh xu hướng tăng trưởng xanh, phục hồi xanh là vấn đề rất được chú trọng.&#...