Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Đăng Dung (2002)

 • Bài viết mong muốn lý giải cơ sở lý luận của việc Chính phủ và cơ quan của Chính phủ được quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật với tính chất là chức năng chính của các cơ quan hành pháp, nhất là của Chính phủ cơ quan hành chính cao nhất của mỗi quốc gia.

 • Sách


 • - (2017)

 • Cuốn sách phân tích, luận giải vấn đề đồng thời nêu ra một số vấn đề có thể còn có nhiều luồng ý kiến và được tiếp tục nghiên cứu trong việc phân tích, hoàn thiện mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như phác họa mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội...

 • Sách


 • - (2017)

 • Cuốn sách tổng hợp, hệ thống những quan điểm, nội dung mà tác giả đã dày công nghiên cứu, giảng dạy và trao đổi trên các diễn đàn về vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước (chủ yếu ở mô hình các nhà nước tư bản hiện đại).

 • Sách


 • - (2016)

 • Cuốn sách được xuất bản nhằm mục đích lưu giữ, cung cấp đầy đủ những tài liệu, tư liệu, thông tin về quá trình xây dựng dự án Luật Thủ đô; giúp người đọc tìm hiểu, tích lũy những kinh nghiệm, kỹ năng quý báu trong việc tổ chức soạn thảo. Trong quyển 1 này, nội dung chính chủ yếu giới thiệu tổng quan về dự án Luật Thủ đô và chính sách đặc thù của Thủ đô Hà Nội.