Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Viên Thế Giang (2014)

  • Quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua đã phát huy đc hiệu quả, song cũng nhiều hệ lụy mà nếu không được điều chỉnh kịp thời sẽ gây ra những hậu quả xấu cho thị trường ngân hàng. Bài viết đánh giá thực trạng của hoạt động quản lý của Ngân hàng Nhà nước, chỉ ra những tồn tại và biện pháp khắc phục những nhược điểm trong quản lý&#x...

  • -


  • Hoàng Thị Nguyệt Nga (2014)

  • Trong lĩnh vực giáo dục, giáo viên là nhân tố quan trọng nhất, quyết định đến chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường. Đặc biệt là giáo dục mầm non thì vai trò của giáo viên lại càng quan trọng, là người thầy đầu tiên của các em.

  • -


  • Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (2014)

  • Trình bày chủ trương, quan điểm của Đảng về hội qua các văn kiện, các văn bản pháp luật. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về hội ở nước ta thời gian qua : thành tựu và hạn chế. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về các hội gồm : đổi mới nhận thức một cách đầy đủ, chính xác về bản chất, đặc điểm, tính chất của hội; quán triệt sâu sắc ...