Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2001


 • Authors: Lương Đăng Ninh (2001)

 • Tổng quan lý luận về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường: xác định rõ vị trí của các Sở Thương mại trong hệ thống quản lý Nhà nước trong việc thúc đẩy sự phát triển hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và ở khu vực biên giới nói riêng. Đúc kết những kinh nghiệm từ thực tiễn Việt Nam, có đối chiếu với kinh nghiệm của nước ngoài, đặc biệt là của Trung Quốc về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu ở khu vực biên giới. Đề xuất những phương hướng, nội dung đổi mới hoạt động quản lý Nhà nước của Sở Thương mại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu trên thị trường các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam; Luận văn ThS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch kinh... • Authors: Viên Thế Giang (2014)

 • Quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua đã phát huy đc hiệu quả, song cũng nhiều hệ lụy mà nếu không được điều chỉnh kịp thời sẽ gây ra những hậu quả xấu cho thị trường ngân hàng. Bài viết đánh giá thực trạng của hoạt động quản lý của Ngân hàng Nhà nước, chỉ ra những tồn tại và biện pháp khắc phục những nhược điểm trong quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng.

 • Luận án


 • Authors: Lê Văn Từ;  Advisor: PGS.TS Võ Kim Sơn, PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi

 • Quá trình xã hội hoá bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên có những mặt tích cực nhưng cũng xuất hiện những mặt thiếu tích cực và những xu hướng chưa rõ đặc biệt là thiếu sự quản lý chặt chẽ và thống nhất từ phía Nhà nước. • Authors: Hoàng Thị Nguyệt Nga (2014)

 • Trong lĩnh vực giáo dục, giáo viên là nhân tố quan trọng nhất, quyết định đến chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường. Đặc biệt là giáo dục mầm non thì vai trò của giáo viên lại càng quan trọng, là người thầy đầu tiên của các em.

 • Tạp chí


 • Authors: Thái Vĩnh Thắng (2001)

 • Công cuộc cải cách và hoàn thiện bộ máy nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng và Nhà nước ta. Một trong những vấn đề được các nhà chính trị và quản lý tranh luận là địa vị pháp lý của Văn phòng Chính phủ trong hệ thống bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước. Bài viết nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên.